Kategoria: Matura 2024

Wydawanie świadectw maturalnych


Matura 2024 2021-07-02 12:42:59

5 lipca 2021 r. od godz. 8.30 do 14.00 na hali sportowej absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 6 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00.

Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pisemnego upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od 5 lipca 2021 r. , absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ZIU uzyskane wyniki egzaminów maturalnych wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów. Logowanie do systemu ZIU  - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej,jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Prosimy o wchodzenie na halę sportową bezpośrednim wejściem od strony parkingu. W hali będą przygotowane stanowiska odbioru świadectw:

1. klasa A,  B oraz absolwenci z ubiegłych lat
2. klasa C, D, E
3.klasa F,G
4.klasa H ,I


Przypominamy, że  czekając na wejście do szkoły i podejście do stanowiska odbioru dokumentów, absolwenci muszą zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) lub  mieć zakryte usta i nos.

Szkoła przed maturami


Matura 2024 2021-05-09 14:30:10

Drodzy maturzyści!

Jesteśmy przygotowani na Wasze przybycie na egzaminy maturalne. Od Was oczekujemy sprawdzenia drogi wejścia na wskazaną w harmonogramie salę egzaminacyjną (harmonogramy otrzymaliście od wychowawcy).  Realizując wytyczne GIS i MZ opublikowaliśmy w zakładce MATURA wszelkie informacje, z którymi musicie się zapoznać.  Przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego zdający są zobowiązani do zapoznania się  z informacjami: Procedury dla zdających dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa  oraz Informacją dla maturzystów
Załącznik nr 1 Wejścia uczniów na sale egzaminacyjne z zachowaniem wytycznych GIS i MZ. 

Bardzo ważne jest sprawdzenie wejść do szkoły na poszczególne dni, ponieważ będą otwarte tylko wskazane drzwi wejściowe.

Pamiętajcie o zabraniu ze sobą przyborów piśmienniczych, kalkulatora prostego (na wskazane egzaminy), dowodu tożsamości i maseczki/przyłbicy. W związku z koniecznością wietrzenia sal i zmienną pogodą ważne jest, abyście mieli dodatkowe okrycie wierzchnie (np. marynarkę, sweter, kardigan). Na salach egzaminacyjnych może być chłodno.  

Harmonogram egzaminów maturalnych 2021
Materiały i przybory pomocnicze

POWODZENIA!

Wydawanie świadectw ukończenia szkoły


Matura 2024 2021-04-30 07:03:59

W dniach 04-06.05.2021 r. wychowawcy klas maturalnych przekażą świadectwa ukończenia szkoły. Ze względu na wytyczne GIS maturzyści muszą podpisać listy odbioru dokumentów swoim długopisem i podejść do nauczyciela w maseczce.
W innych dniach zapraszamy po odbiór świadectw do sekretariatu szkoły w godzinach pracy sekretariatu szkoły, tj. do godziny 15-tej (z wyłączeniem czasu trwania egzaminów maturalnych).

W dniu 04 maja (wtorek) prosimy o odebranie świadectw uczniów klas:
klasa 3 A- E.Wierzbicka - sala 13
klasa 3 D A.Przybylski - sala 32,
klasa 3 E.Wołoszynek - sala 31,

W dniu 05 maja (środa) prosimy o odebranie świadectw uczniów klas:
klasa 3 I- A.Łączek - sala 19
klasa 3 G B.Gorczyca – sala 18,

klasa 3 H  - sala 32

W dniu 06 maja (czwartek) prosimy o odebranie świadectw uczniów klas:
klasa 3 D- J.Kajsz - sala 13
klasa 3 B – K.Geraghty -sala 12,

klasa 3 C  - A.Wnuk - sala 2,

 

Próbne egzaminy maturalne ze wszystkich przedmiotów z deklaracji ostatecznej


Matura 2024 2021-04-12 17:27:28

Informujemy, że od 3 do 16 marca odbędą się w naszej szkole tzw. próbne egzaminy maturalne ze wszystkich zadeklarowanych przez was przedmiotów w deklaracji ostatecznej.  Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Egzaminy odbędą się zgodnie z harmonogramem, który przedstawiamy poniżej. Sukcesywnie będziemy publikować listy zdających wg przedmiotów.

Data

Przedmiot /linki do list

UWAGI- zwolnienia uczniów z lekcji na czas diagnozy:

3

środa

język polski – pp

język łaciński i kultura antyczna – pr*

Wszyscy uczniowie klas maturalnych zwolnieni cały dzień z lekcji

4

czwartek

matematyka – pp

historia muzyki – pr

filozofia – pr

Wszyscy uczniowie klas maturalnych zwolnieni cały dzień z lekcji

5

piątek

język angielski – pp

historia sztuki – pr

język kaszubski – pr

Wszyscy uczniowie klas maturalnych zwolnieni cały dzień z lekcji

6, 7 – sobota, niedziela

8

poniedziałek

język angielski – pr

język angielski – dj*

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

Wszyscy uczniowie klas maturalnych zwolnieni cały dzień z lekcji

9

wtorek

język polski – pr

język francuski – pr

język rosyjski – pr

Uczniowie klasy 3d oraz 3i zwolnieni cały dzień z lekcji.

Uczniowie przystępujący do diagnozy z języka rosyjskiego na czas nieobecności na zdalnych lekcjach będą mieli wpisane przez wychowawcę we frekwencji “ns”.

Uczniowie z pozostałych klas, którzy nie będą pisać matury będą mieli lekcje zdalne wg planu.

10

środa

matematyka – pr

język hiszpański – pr

język niemiecki – pr

Uczniowie klasy 3a, 3b,3c,3d,3e,3f,3g zwolnieni cały dzień z lekcji.

Uczniowie z pozostałych klas, którzy nie będą pisać matury będą mieli lekcje wg planu, tylko uczniowie przystępujący do diagnozy z matematyki na czas nieobecności będą mieli wpisane przez wychowawcę we frekwencji “ns”

Uczniowie przystępujący do diagnozy z języka hiszpańskiego, niemieckiego na czas nieobecności na zdalnych lekcjach będą mieli wpisane przez wychowawcę we frekwencji “ns”.

Uczniowie z pozostałych klas, którzy nie będą pisać matury będą mieli lekcje zdalne wg planu.

11

czwartek

biologia – pr

informatyka – pr

Uczniowie klasy 3f, 3g, 3h  zwolnieni cały dzień z lekcji.

Uczniowie przystępujący do diagnozy z informatyki na czas nieobecności na zdalnych lekcjach będą mieli wpisane przez wychowawcę we frekwencji “ns”.

Uczniowie z pozostałych klas, którzy nie będą pisać matury będą mieli lekcje zdalne wg planu.

12

piątek

chemia – pr

wiedza o społeczeństwie – pr

Uczniowie 3f,3g, 3h  zwolnieni cały dzień z lekcji.

Uczniowie 3d  zwolnieni od godz. 10.35 z lekcji zdalnych.

Uczniowie przystępujący do diagnozy z WOS- u ( klasa 3i oraz inne) na czas nieobecności na zdalnych lekcjach będą mieli wpisane przez wychowawcę we frekwencji “ns”.

Uczniowie z pozostałych klas, którzy nie będą pisać matury będą mieli lekcje zdalne wg planu.

13, 14 – sobota, niedziela

15

poniedziałek

historia – pr

fizyka – pr

Uczniowie 3a, 3b, 3c  zwolnieni od godz. 10.35 z lekcji zdalnych.

Uczniowie przystępujący do diagnozy z historii ( klasa 3d, 3i oraz inne) na czas nieobecności na zdalnych lekcjach będą mieli wpisane przez wychowawcę we frekwencji “ns”.

Uczniowie z pozostałych klas, którzy nie będą pisać matury będą mieli lekcje zdalne wg planu.

16

wtorek

geografia – pr

 

Uczniowie 3e zwolnieni cały dzień z lekcji.

Uczniowie z pozostałych klas przystępujący do diagnozy z geografii na czas nieobecności na zdalnych lekcjach będą mieli wpisane przez wychowawcę we frekwencji “ns”.

Uczniowie z pozostałych klas, którzy nie będą pisać matury będą mieli lekcje zdalne wg planu.

Egzaminy będą przeprowadzone stacjonarnie w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi, korzystanie z dozwolonych materiałów i przyborów pomocniczych). Diagnoza musi zostać przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Zobowiązujemy maturzystów, którzy  z w/w powodów nie będą mogli uczestniczyć w egzaminie próbnym o zgłoszeniu tego faktu telefonicznie w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach 7.30-14.30 ( tel. 15 842 69 45).

O szczegółach organizacji poinformujemy w późniejszym terminie.

Próbna matura z Nową Erą


Matura 2024 2021-01-28 13:37:48

W piątek 29.01.2021 r.  maturzyści przystąpią do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji matury zostały opublikowane niżej w tabeli (hasło zostało wysłane w wiadomości w dzienniku, logowanie tylko w domenie loken.pl)

przedmiot

data

Link do szczegółowych informacji
po zalogowaniu w domenie loken.pl:

Język niemiecki, hiszpański PR

29.01.2021 r.

Język niemiecki , hiszpański PR
LISTA

Próbna matura z Nową Erą


Matura 2024 2021-01-26 18:35:10

W ŚRODĘ 27.01. maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki i WOS - u na poziomie rozszerzonym. Wszyscy uczniowie klasy I, H  z powodu składania deklaracji ostatecznych i uczniowie pozostałych klas, którzy nie piszą matury z matematyki  są zwolnieni z lekcji do godz. 10.55. Po egzaminie lekcje wg podziału godzin od godz. 10.55. Uczniowie klasy 3E, 3H są zwolnieni z lekcji od godz. 10.55 do godz. wskazanej w harmonogranie Informacja o składaniu ostatecznych deklaracji maturalnych .

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji matury zostały opublikowane niżej w tabeli (hasło zostało wysłane w wiadomości w dzienniku, logowanie tylko w domenie loken.pl)

przedmiot

data

Link do szczegółowych informacji
po zalogowaniu w domenie loken.pl:

Matematyka PR

27.01.2021 r.

Matematyka PR

LISTA

Wiedza o społeczeństwie PR

Wiedza o społeczeństwie PR

LISTA

Geografia PR

28.01.2021 r.

Geografia PR

LISTA

Fizyka PR

Fizyka PR

LISTA

Język niemiecki, hiszpański PR

29.01.2021 r.

Język niemiecki , hiszpański PR

LISTA

Informacja o składaniu ostatecznych deklaracji maturalnych


Matura 2024 2021-01-20 14:54:56

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacją ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314) tegoroczni maturzyści nie będą zdawać egzaminów ustnych na maturze, z wyjątkiem osób którym taki egzamin jest potrzebny przy rekrutacji na wyższą uczelnię zagraniczną i udokumentują ten fakt odpowiednimi dokumentami.

Ta zmiana nie wymaga zmiany deklaracji maturalnej. Jest ona obligatoryjna, egzaminy ustne zostaną automatycznie usunięte
z deklaracji i stanie się ona deklaracją ostateczną.

Uczniowie, którzy dokonują innych zmian w deklaracji wstępnej (np. zmieniają/usuwają/dodają przedmiot dodatkowy, zmieniają język obcy zdawany jako obowiązkowy itp.) są zobowiązani osobiście złożyć w szkole ostateczną wersję deklaracji maturalnej.
Ze względu na trwającą pandemię i obowiązujące nas wszystkich obostrzenia deklaracje ostateczne dostarczamy do sekretariatu szkoły według harmonogramu:
     DATA                          GODZINA                 KLASA
26. 01. 2021                    8:30 – 10:30                 3A
26. 01. 2021                   10:30 – 12:30                 3B
26. 01. 2021                   12:30 – 14:30                 3C

     DATA                          GODZINA                 KLASA
27. 01. 2021                    8:30 – 10:30                 3I
27. 01. 2021                   10:30 – 12:30                 3H
27. 01. 2021                   12:30 – 14:30                 3E

     DATA                          GODZINA                 KLASA
28. 01. 2021                    8:30 – 10:30                 3F
28. 01. 2021                   10:30 – 12:30                 3G
28. 01. 2021                   12:30 – 14:30                 3D

Uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli dostarczyć deklaracji w wyżej wymienionym terminie, mogą to zrobić w terminie do 08.02.2021 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem szkoły.

 

Organizacja próbnej matury z Nową Erą


Matura 2024 2021-01-21 19:48:54

W czwartek 21 stycznia 2021 r. rozpoczynamy próbną sesję egzaminacyjną z Nową Erą. Uczniowie klas maturalnych przystąpią obowiązkowo do próbnej matury z Nową Erą:

  • do wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym (j. polski, matematyka, język angielski lub niemiecki, rosyjski, hiszpański)
  • oraz do przedmiotu na poziomie rozszerzonym WG ZŁOŻONYCH DEKLARACJI

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji matury zostały opublikowane niżej w tabeli (hasło zostało wysłane w wiadomości w dzienniku, logowanie tylko w domenie loken.pl)

przedmiot

data

Link do szczegółowych informacji
po zalogowaniu w domenie loken.pl:

Język polski PP

21.01.2021 r.

Język polski

Biologia PR

Biologia

Matematyka PP

22.01.2021 r.

Matematyka PP

Historia PR

Historia PR

Języki obce nowożytne PP

25.01.2021 r.

Język angielski/ niemiecki/hiszpański/rosyjski PP

Język angielski PR

Język angielski PR

Język polski PR

26.01.2021 r.

Język polski PR

Chemia PR

Chemia PR

Matematyka PR

27.01.2021 r.

Matematyka PR

Wiedza o społeczeństwie PR

Wiedza o społeczeństwie PR

Geografia PR

28.01.2021 r.

Geografia PR

Fizyka PR

Fizyka PR

Język niemiecki, hiszpański PR

29.01.2021 r.

Język niemiecki , hiszpański PR

Próbna matura z Nową Erą


Matura 2024 2021-04-12 17:30:05

Drodzy Maturzyści,

W związku decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.01.2021 r. o kontynuacji zdalnego nauczania z przykrością informujemy, że planowane próbne matury nie odbędą się stacjonarnie.

Dokładamy wszelkich starań, aby przeprowadzić maturę próbną w planowanym wcześniej terminie, ale w sposób zdalny.

Zdajemy sobie sprawę z bardzo trudnej sytuacji edukacyjnej w jakiej znaleźliście się
w związku z trwającą od marca 2020 r. pandemią i niepewnością związaną z egzaminem maturalnym. Przed Wami bardzo intensywny okres przygotowań do egzaminów.  Mamy nadzieję, że udział w próbnej maturze i otrzymanie od nas informacji zwrotnej
pomoże Wam w zaplanowaniu  swojej  pracy na najbliższe miesiące.  Wyniki matury próbnej nie będą przeliczane na ocenę szkolną. 

O sposobie logowania na próbne egzaminy maturalne poinformujemy w najbliższym czasie poprzez wiadomość w dzienniku.  Aby wziąć udział w próbnej maturze ( wg list zgodnych
z deklaracją) będą potrzebne:

  • komputer/laptop z dostępem do mikrofonu u głośnika
  • kamera (w celu kontroli samodzielności pracy)
  • kartka i czarny długopis do rozwiązywania zadań
  • urządzenie do skanowania/ zrobienia zdjęcia zapisanych odpowiedzi
  • dozwolone materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

biologia

linijka

kalkulator prosty

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

chemia

linijka

kalkulator prosty

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

fizyka

linijka

kalkulator prosty

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

geografia

linijka

kalkulator prosty

lupa (opcjonalnie)

historia

lupa (opcjonalnie)

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny

matematyka

linijka

cyrkiel

kalkulator prosty

Wybrane wzory matematyczne

WOS

kalkulator prosty

 

Informacja dla uczniów i absolwentów szkół maturalnych


Matura 2024 2021-01-14 18:35:39

Na stronie internetowej OKE w Krakowie została opublikowana informacja o egzaminie maturalnym w 2021 r. OKE w Krakowie informuje, że egzamin maturalny przeprowadzany będzie z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się będzie wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc 1). 

Prosimy maturzystów o zapoznanie się z informacjami, które zostały opublikowane na stronie OKE w Krakowie.

Sortuj po kategorii:
Wozek inwalidzki
Aktualności