Kategoria: Geografia

Piąte miejsce w okręgowych eliminacjach XLIX Olimpiady Geograficznej


Geografia 2023-02-05 22:06:32

W sobotę i niedzielę 4 i 5 lutego 2023 r. w I LO w Rzeszowie odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) XLIX Olimpiady Geograficznej.

Z ogromną radością informujemy, że Łukasz Chyła z klasy 3e zajął V miejsce w etapie okręgowym i tym samym został nominowany przez Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Rzeszowie do zawodów finałowych Olimpiady. Do 15 marca 2023 r. – Komitet Główny ogłosi na stronie internetowej oficjalne wyniki zawodów II stopnia i listę uczniów dopuszczonych do zawodów ogólnopolskich XLIX Olimpiady Geograficznej, które odbędą się w Katowicach. Trzymamy kciuki za pomyślny dla Łukasza przebieg weryfikacji  przez  Komitet Główny.

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i godne reprezentowanie Naszego Liceum pozostałym uczniom: Wiktorii Wieczerzak z klasy 2e, Natalii Maziarz  z klasy 3e oraz Patrycji Sarzyńskiej i Dawidowi Pankowi z klasy 4e. Pomimo wysokich wyników z części pisemnej, niestety, nie zakwalifikowali się oni do eliminacji ustnych w drugim dniu zawodów. 

Nauczycielką Łukasza jest p. Jolanta Biłogras

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom naszej szkoły udziału w etapie okręgowym

Sukces uczniów w XLIX Olimpiadzie Geograficznej


Geografia 2023-01-31 13:00:40

W dniach 4 i 5 lutego 2023 w I LO w Rzeszowie odbędą się zawody okręgowe XLIX Olimpiada Geograficznej. Nasza szkołę będzie reprezentowało pięciu uczniów p. Jolanty Biłogras i Beaty Gazdy:

Wiktoria Wieczerzak z klasy 2e

Natalia Maziarz i  Łukasz Chyła z klasy 3e

oraz Patrycja Sarzyńska i Dawid Panek z klasy 4e

4 - go lutego uczniowie wezmą udział w części pisemnej, która rozpocznie się o godz. 11.00 ( rejestracja od godz. 10.00 ), zaś 5 - lutego odbędzie się część ustna dla zakwalifikowanych uczniów o godz. 9.30 ( quiz oraz odpowiedź na wylosowany temat ).

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na etapie okręgowym

 

Etap szkolny XXI Olimpiady Znajomości Afryki


Geografia 2022-12-01 11:17:05

Zapraszmy do udziału w szkolnym XXI Olimpiady Znajomości Afryki. Etap Pierwszy etap zgodnie z regulaminem Olimpiady odbędzie się na  5 grudnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w bibliotece szkolnej i polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny, obejmującego zakres materiału zawarty w bibliografii.

Po zakończeniu I etapu prace zostają sprawdzone przez Komitet Szkolny według załączonego arkusza z poprawnymi odpowiedziami. Do etapu okręgowego kwalifikują się dwie osoby, które napisały test najlepiej uzyskując równocześnie minimalny próg punktowy (50%, czyli 25 punktów). W przypadku, gdy więcej niż dwoje uczniów uzyska taki sam wynik (tzn. najlepszy) nie należy robić wewnętrznych dogrywek, tylko taką liczbę uczniów zakwalifikować do etapu okręgowego.

Etap okręgowy odbędzie się 4 marca 2023 r. (sobota). Termin może jeszcze ulec zmianie. Informacja o godzinie i miejscach, w których zostanie przeprowadzony etap okręgowy będzie podana na stronie Olimpiady w zakładce „Aktualności” najpóźniej w lutym. Informacje te zostaną także wysłane do szkół pocztą elektroniczną.

Prosimy uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie o pilne zgłoszenie się do swojej nauczycielki geogafii . 

 

Projekt edukacyjny


Geografia 2022-12-01 11:11:10

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Projekcie edukacyjnym "Postaw na Słońce" . 

Kto może wziąć udział w konkursie?
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zasady udziału
W konkursie mogą brać udział zespoły złożone z uczniów i opiekuna. Zespół może składać się maksymalnie z 10 uczniów i jednego nauczyciela. Jedną szkołę może reprezentować tylko jeden zespół. Projekt odbywa się w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły średnie.

Przebieg projektu
Konkurs składa się z 2 etapów: Energia Słońca (trwa do 9 marca) i Zarabiaj na Słońcu (trwa do 24 maja). Na każdy z nich składają się 3 zadania. Uczniowie przygotowują raport z realizacji zadań, opiekun zespołu czuwa nad jego przygotowaniem i przesyła go do organizatora. Praca zespołów jest oceniana na podstawie przesłanych raportów. Całość konkursu odbywa się zdalnie poprzez stronę internetową postawnaslonce.pl

Nagrody
Łączna pula nagród to 30 000 złotych. Zwycięskie zespoły otrzymają nagrody rzeczowe.
W każdej kategorii nagrody otrzymają trzy najlepsze zespoły w poszczególnych etapach oraz klasyfikacji Grand Prix (łączny wynik z 2 etapów). Uczestnicy otrzymają również dyplomy potwierdzające udział w konkursie. Nagrodą jest też wiedza i doświadczenie zdobyte podczas udziału w konkursie.

Więcej informacji o konkursie:
www.postawnaslonce.pl
postawnaslonce@fundacjabos.pl

 

Zarejestruj się na stronie projektu:
https://postawnaslonce.pl/zarejestruj-sie/
 

 

 

VIII GISday w LOKEN


Geografia 2022-11-15 20:19:27

 

 

JUŻ PO RAZ ÓSMY W NASZEJ SZKOLE, 16 listopada (środa), będziemy świętować obchody GIS Day. GIS Day to coroczna międzynarodowa impreza, organizowana systematycznie od 1987 roku, skierowana do użytkowników i entuzjastów systemów GIS, odbywająca się zawsze w trzecią środę listopada podczas Tygodnia Świadomości Geograficznej. W programie Międzynarodowego Dnia GIS-u w I LO im. KEN w Stalowej Woli pokażemy m.in. jak tworzyć swoje własne mapy i proste aplikacje mapowe. W zajęciach tematycznych w tym dniu wezmą udział uczniowie naszej szkoły.

Od września 2015 roku w naszej szkole, z inicjatywy nauczycielek geografii jest nauczany przedmiot Geoinformatyka (Systemy Informacji Geograficznej). Na zajęciach uczniowie uzyskują podstawowe umiejętności posługiwania się programem ArcGIS . Nasza szkoła została objęta patronatem firmy ESRI Polska i jako jedna z dwóch liceów ogólnokształcących w Polsce realizowała przedmiot nauczania GEOINFORMATYKA (Systemy Informacji Geograficznej). 
Od września 2020 roku ESRI Polska rozpoczęła realizację  programu pilotażowego, którym objęła naszą szkołę. Do programu dołącza coraz więcej szkół. 

Zobacz, które szkoły już przystąpiły do programu!

Ideą, która przyświecała pomysłodawcom Dnia GIS-u jest popularyzacja nowego podejścia do przestrzeni, w której żyjemy, poprzez GIS.Organizowane tego dnia imprezy, seminaria, warsztaty i pokazy mają na celu zapoznanie osób w różnym wieku oraz z różnych branż z możliwościami wykorzystania systemów informacji geograficznej. Pokazywana jest funkcjonalność oprogramowania GIS, a także prezentone są interesujące osiągnięcia w tej dziedzinie.

Prezentacja prac uczniów naszej szkoły

W jakim programie pracuję uczniowie naszej szkoły?ArcGIS Online! ArcGIS Online to działające w chmurze rozwiązanie do analiz i tworzenia  map. Umożliwia tworzenie map, analizowanie danych oraz udostępnianie i współpracę. Usługa ArcGIS Online zawiera wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia map internetowychtworzenia scen 3Dtworzenia aplikacji internetowych.

Gdzie są opublikowane prace naszych uczniów? Mapy i aplikacje mapowe są opublikowane w zakładce Geografia GIS w LOKEN. 

Chcesz wypróbować możliwości ArcGIS Online? Proponujemy dwa scenariusze lekcji:

Zapoznanie ze środowiskiem ArcGIS Online

Wycieczka w Tatry

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XLIX OLIMPIADZIE GEOGRAFICZNEJ


Geografia 2022-09-26 17:42:02

Serdecznie zapraszamy do udziału w XLIX edycji Olimpiady Geograficznej. Informator nowej edycji, plakat oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie XLIX Olimpiady Geograficznej. Podobnie jak w ubiegłych latach, uczestnicy  na I etap Olimpiady muszą napisać pracę na jeden wybrany przez siebie temat. W tym roku będziecie wybierać spośród czterech  niżej podanych tematów:

Temat A – Przekrój krajobrazowy Karta oceny pracy
Temat B – Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego Karta oceny pracy
Temat C – Analiza porównawcza dwóch gmin pod względem warunków życia ludności Karta oceny pracy
Temat D – Analiza porównawcza dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych Karta oceny pracy

Zaineresowanych udziałem w Olimpiadzie uczniów prosimy o zgłoszenie się do swojego nauczyciela geografii do 30 września. 

GEOINFORMATYCZNA NOC BADACZY


Geografia 2022-09-23 16:49:39

W imieniu pracowników Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zachęcamy naszych uczniów, szczególnie klas realizujących rozszerzony program z geografii,  na spotkanie z geoinformatyką, która odbędzie się 30.09.2022 na platformie Zoom. Szczegóły i dane dostępowe znajdują się w załączonym TUTAJ.

Matura z geografii 2023


Geografia 2022-08-26 15:07:23

Drodzy maturzyści

Zachęcamy do wysłuchania Webinarium z geografii dotyczącego matury w formule od 2023 roku W webinarium prowadzący porównuje formuły matury z geografii w roku 2023 z dotychczasową, opowiada o wymaganiach maturalnych w kontekście podstawy programowej oraz analizuje pokazowy arkusz CKE.

Mirosław Mazur – nauczyciel geografii i geoinformatyki w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach, autor publikacji dydaktycznych dla różnych poziomów nauczania. Od wielu lat pracuje jako egzaminator-weryfikator na egzaminie maturalnym z geografii.

 

Wirtualna Noc Powtórkowa z Geografii


Geografia 2022-04-19 13:23:31

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zaprasza Maturzystów na Noc Powtórkową z Geografii organizowaną przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie! W tym roku będzie to trzecia Wirtualna Noc Powtórkowa z Geografii, która odbędzie się na platformie zdalnego nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego – Open UJ. 

Materiały powtórkowe z geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej będą dostępne przez miesiąc – od 15 kwietnia do 15 maja 2022 r. Dostęp do materiałów powtórkowych jest bezpłatny!

Pracownicy UJ, doktoranci i absolwenci, którzy pracowali jako nauczyciele w szkołach średnich przygotowali materiały powtórkowe, które pozwolą uporządkować wiedzę z geografii tuż przed egzaminem maturalnym. Materiały te obejmują prezentację z nagranym wykładem do odtworzenia w przeglądarce oraz krótki skrypt do pobrania z najważniejszymi informacjami. Jeden z wykładów odbędzie się na żywo 23 kwietnia 2022 r. – szczegółowe informacje będą podane w terminie późniejszym.

Osoby zainteresowanie udziałem, prosimy o zarejestrowanie się na platformie zdalnego nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego – Open UJ. Zarejestrowanie się jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Link: open.uj.edu.pl/

Zapraszamy!

Sortuj po kategorii:
Wozek inwalidzki
Aktualności