O szkole

I Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 5

  • tel. (0-15) 842-69-45
  • fax 842-04-79
  • NIP: 865-11-62-877
  • E-mail: liceum@loken.pl
  • WWW: www.loken.pl

Organem prowadzącym I LO im. KEN jest Powiat Stalowowolski.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Wozek inwalidzki