Oferta edukacyjna

 

Szanowni Rodzice,
Uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej!

Przed nami nowy nabór do szkoły. Podobnie jak w poprzednich latach, naszym nadrzędnym celem jest stworzenie oferty edukacyjnej takiej, która będzie odpowiadać aspiracjom i oczekiwaniom absolwentów kolejnego już rocznika szkół podstawowych.
W nadchodzącym roku szkolnym przygotowaliśmy ofertę 4 klas po szkole podstawowej. Klasy są tak zorganizowane, że każda zapewnia uczniom trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym. Przy czym kandydat może dokonać wyboru trzeciego przedmiotu spośród dwóch zaproponowanych.
Każda klasa daje możliwość wyboru różnych przedmiotów rozszerzonych, tym samym zapewniamy szeroką możliwość wyboru kierunków kształcenia co w przyszłości umożliwi uczniom wybór wymarzonej uczelni.
Wszystkim uczniom szkół podstawowych życzę jak najlepszych ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły i jak najlepszych wyników egzaminu zewnętrznego, tak by stały się one przepustką do wymarzonej szkoły. Jestem przekonany, że dla wielu z Was będzie to nasze liceum. Państwu Rodzicom życzę dumy z osiągnięć swoich dzieci i satysfakcji z dokonanych przez nich wyborów. Jednych z najważniejszych o ile nie najważniejszych w ich dotychczasowym życiu.

Z poważaniem
Mariusz Potasz

 

Oddziały w roku szkolnym 2023/24

Kl.

Gr.

Przedmioty

rozszerzone:

Języki

Uwagi

Opis klasy

I. język obcy

II. język obcy

A/B

 

A

 • matematyka;
 • fizyka;
 • język angielski;

język angielski

język niemiecki lub
język rosyjski

Wszyscy uczniowie wspólnie realizują matematykę i fizykę na poziomie rozszerzonym. Trzeci przedmiot na poziomie rozszerzonym wybierają uczniowie samodzielnie. Jest to informatyka lub język angielski. 

link A/B

 

B

 • matematyka;
 • fizyka;
 • informatyka;

język angielski

język niemiecki lub
język rosyjski

C/G

 

C

 • j. polski;
 • język angielski;
 • historia;

język angielski

język niemiecki lub
język rosyjski

Wszyscy uczniowie wspólnie realizują język polski i język  angielski na poziomie rozszerzonym. Trzeci przedmiot na poziomie rozszerzonym wybierają uczniowie samodzielnie. Jest to język hiszpański lub historia.

link C/G

 

G

 • j. polski;
 • język angielski;
 • język hiszpański;

język angielski

język hiszpański

E/D

 

E

 • geografia;
 • język angielski;
 • matematyka;

język angielski

język niemiecki lub
język hiszpański lub
język rosyjski

Wszyscy uczniowie wspólnie realizują geografię i język angielski na poziomie rozszerzonym. Trzeci przedmiot na poziomie rozszerzonym wybierają uczniowie samodzielnie. Jest to matematyka lub wiedza o społeczeństwie.

link E/D

 

D

 • geografia;
 • język angielski;
 • wiedza o społeczeństwie;

język angielski

język niemiecki lub
język hiszpański lub
język rosyjski

F/H

 

F

 • biologia;
 • chemia;
 • matematyka;

język angielski

język niemiecki lub
język rosyjski

Wszyscy uczniowie wspólnie realizują biologię i chemię na poziomie rozszerzonym. Trzeci przedmiot na poziomie rozszerzonym wybierają uczniowie samodzielnie. Jest to matematyka lub język angielski.           

link F/H

 

H

 • biologia;
 • chemia;
 • język angielski.

język angielski

język niemiecki lub
język rosyjski

 

 

Wozek inwalidzki