Organizacja

Informacje organizacyjne dotyczące matury 2021

Wejścia do szkoły na egzaminy maturalne: przedmioty dodatkowe, języki obce

Data

Linki do list*/sala egzaminacyjna

Szatnie:

 

10.05.2021 r.

j.polski

poziom rozszerzony

Wejście 2 -  sala 1b

szatnia nr 12- klasa D ; szatnia nr 13 – klasa E,H;
 szatnia nr 14 – klasa B,C

Wejście 3 – sala 1c

szatnia nr 15 – klasa G,H szatnia nr 16 - klasa I

Wejście 4 – sala 14

klasy B,C,D,E,H,G,I w sali nr 16,
klasa A i absolwenci w sali nr 17

Data

Linki do list*/sala egzaminacyjna

Szatnie:

11.05.2021 r.

Matematyka poziom  rozszerzony

Wejście 1  sala 1a

klasa A  w sali nr 13,   klasa B  w sali nr 12,  absolwenci w sali nr 5 (przy hali)

Wejście 2 sala 1b

Szatnie przy hali – sala 28 (gimnastyczna męska) 

Wejście 3 – sala 1c

Klasy B, C - szatnia 16 w siłowni,  

klasy F,G,H - szatnia nr 14, absolwenci - szatnia nr 15

Wejście 4 – sala 14,35,9

klasy B,C,D,E,H,G,I w sali nr 16,

klasa A i absolwenci w sali nr 17

11.05.2021 r.

WOS

Wejście 1 sala 1a

Szatnie przy hali – sala 28 (gimnastyczna męska)

Data

Linki do list*/sala egzaminacyjna

Szatnie:

12.05.2021 r.

biologia poziom rozszerzony

Wejście 1 -  sala 1a

Szatnie przy hali dla klas A,F,G,H  - sala gimnastyczna męska 28

absolwenci – sala 5 (przy hali)

Wejście 2 -  sala 1b

szatnia nr 12 dla klasy G ,  szatnia nr 13 – klasa H,  szatnia nr 14 – absolwenci

Wejście 4 – sala 9

sala nr 11

Data

Linki do list*/sala egzaminacyjna

Szatnie:

13.05.2021 r.
Geografia
poziom  rozszerzony

Wejście 1 -  sala 1a

Szatnie przy hali - sala gimnastyczna męska 28

13.05.2021 r.
Języki obce
poziom  podstawowy

Wejście 4 -  sala 43,44,46,47

Szatnia - sala 42

Data

Linki do list*/sala egzaminacyjna

Szatnie:

14.05.2021 r.

chemia poziom  rozszerzony

Wejście 1 -  sala 1a

Szatnie przy hali dla klas A,F,G,H  - sala gimnastyczna męska 28
absolwenci – sala 5 (przy hali)

Wejście 2 -  sala 1b

szatnia nr 12 dla klasy G ,  szatnia nr 13 – klasa H,  
szatnia nr 14 – absolwenci

Wejście 4 – sala 9

sala nr 11

14.05.2021 r.
język niemiecki -poziom rozszerzony

Wejście 4 -  sala 46,47

Szatnia - sala 42

*listy zdających nie są dokumentem, stanowią jedynie pomoc przy organizacji egzaminu maturalnego

 

 

 

 

 

Wozek inwalidzki
Aktualności