Organizacja

Informacje o maturze 2024 będą aktualizowane na bieżąco...

Informacje organizacyjne dotyczące matury 2023

Wejścia do szkoły na egzaminy maturalne

Przydział szatni dla maturzystów od 10 maja

Data

Egzamin zdawany w sali:

Szatnia

10 maja  2023

WoS
poziom rozszerzony

s. 14 - żeńska sala gimnastyczna

Szatnia naprzeciwko sali gimnastycznej

s. 35, 50

Szatnia - sala nr 37  II piętro

10 maja  2023

język niemiecki
poziom rozszerzony

s. 36, 50, 51

Szatnia - sala nr 37  II piętro

11 maja 2023

biologia
poziom rozszerzony

1 A  (hala sportowa – wejście od strony parkingu)

Szatnia nr 12 przy hali sportowej

1 B (hala sportowa – główne wejście do hali, miedzy trybunami)

Szatnia nr 14 przy hali sportowej

s. 35, 50

Szatnia - sala nr 37  II piętro

12 maja 2023

matematyka
poziom rozszerzony

1 A  (hala sportowa – wejście od strony parkingu)

Szatnia nr 12 przy hali sportowej

1 B (hala sportowa – główne wejście do hali, miedzy trybunami)

Szatnia nr 14 przy hali sportowej

s. 14 - żeńska sala gimnastyczna

Szatnia naprzeciwko sali gimnastycznej

Sala: 50, 51

Szatnia - sala nr 37  II piętro

15 maja 2023

chemia
poziom rozszerzony

1 A  (hala sportowa – wejście od strony parkingu)

Szatnia nr 12 przy hali sportowej

Sala: 50, 51

Szatnia - sala nr 37  II piętro

16 maja 2023

geografia
poziom rozszerzony

s. 14 - żeńska sala gimnastyczna

Szatnia naprzeciwko sali gimnastycznej

Sala: 50, 51

Szatnia - sala nr 37  II piętro

17 maja 2023

język polski
poziom rozszerzony

1 A  (hala sportowa – wejście od strony parkingu)

Szatnia nr 12 przy hali sportowej

1 B (hala sportowa – główne wejście do hali, miedzy trybunami)

Szatnia nr 14 przy hali sportowej

s. 35, 36, 50, 51

Szatnia - sala nr 37  II piętro

18 maja 2023 HISTORIA poziom rozszerzony

s. 14 - żeńska sala gimnastyczna

Szatnia naprzeciwko sali gimnastycznej

18 maja 2023

język włoski
poziom rozszerzony

s. 9

Szatnia – sala nr 11 parter

19 maja 2023 FIZYKA
poziom rozszerzony

s. 14 - żeńska sala gimnastyczna

Szatnia naprzeciwko sali gimnastycznej

19 maja 2023

historia sztuki
poziom rozszerzony

s. 9

Szatnia – sala nr 11 parter

22 maja 2023

informatyka
poziom rozszerzony

s. 35, 49

Szatnia - sala nr 37  II piętro

22 maja 2023

Język hiszpański
poziom rozszerzony

s. 36, 50

Szatnia - sala nr 37  II piętro

 

Ważne informacje dla maturzystów:

1. Prosimy o sprawdzenia drogi wejścia na wskazaną w harmonogramie salę egzaminacyjną (harmonogramy otrzymaliście od wychowawcy).

2. Na egzamin nie wolno się spóźniać. Spóźnienie może skutkować niedopuszczeniem do egzaminu w danym dniu.

3. Na egzamin należy stawić się 45 minut przed jego rozpoczęciem czyli o 8:15 (klasopracownie) i o 8.00 na halę sportową.

4. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych uprzędzeń elektronicznych ( telefon komórkowy, smatrfon, smartwatch itp.)

5. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.  Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

6. Na egzaminie można mieć inne przybory pomocnicze zgodnie z  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2023 roku. Tablice wzorów  zapewnia szkoła.

7. Na egzaminach można używać  kalkulatorów prostych (przed egzaminem nauczyciele sprawdzą przyniesione kalkulatory) oraz kalkulatorów naukowych na wybrane egzaminy, które należy opisać i dostarczyć na trzy dni przed egzaminem do sekretariatu szkoły w celu sprawdzenia.

Opis np. Jan Kowal 12.05.23 r. chemia sala 12

8. Na egzamin należy ubrać się stosownie do pogody (najlepiej na cebulkę), biorąc pod uwagę to, że na dużych salach egzaminacyjnych jest dosyć chłodno.

9. Maturzyści którzy mają lekarza rodzinnego poza terenem Stalowej Woli proszeni są o odbiór kart zdrowia u higienistki szkolnej.

 

 

 

 

Wozek inwalidzki
Aktualności