Organizacja

Informacje organizacyjne dotyczące matury 2022

Wejścia do szkoły na egzaminy maturalne

 

 

Data

Linki do list*

Szatnie:

5.05.2022 r.

matematyka poziom podstawowy

Wejście 1 -  sala 1a

Szatnie przy hali sportowej nr 12,13

absolwenci w sali nr 5 (przy hali)

Wejście 2 -  sala 1b

     szatnia nr 12,  szatnia nr 13 , szatnia nr 14 absolwenci - szatnia nr 15

Wejście 3 – sala 1c

szatnia 16 w siłowni,  szatnia nr 14, absolwenci - szatnia nr 15

Wejście 4 –sala 28

szatnia w sali nr 20

Wejście 5 - 47,48 szatnia w sali 39

5.05.2022 r.

historia muzyki

 

 

Data

Linki do list*

Szatnie:

6.05.2022 r.

język angielski poziom podstawowy

Wejście 1 -  sala 1a

w sali nr 13, w sali nr 12,  absolwenci w sali nr 5 (przy hali)

Wejście 2 -  sala 1b

     szatnia nr 12,  szatnia nr 13 , szatnia nr 14 absolwenci - szatnia nr 15

Wejście 3 – sala 1c

szatnia 16 w siłowni,  szatnia nr 14, absolwenci - szatnia nr 15

Wejście 4 – sala 16,17,18,19,23,25,25,26

szatnia w sali nr 20 (dla 23,25,25,26)
i w sali 32 (dla 16,17,18,19)

Wejście 5 - 35,36,37,38,40,42,43,44,45 szatnia w sali 39

6.05.2022 r.

pozostałe języki obce

poziom podstawowy

Wejście 4 – sala 29,23,24

język niemiecki
język hiszpański

szatnia w sali nr 20

Data

Linki do list*

Szatnie:

9.05.2022 r.

język angielski poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

Wejście 1 -  sala 1a

w sali nr 13, w sali nr 12,  absolwenci w sali nr 5 (przy hali)

Wejście 2 -  sala 1b

     szatnia nr 12,  szatnia nr 13 , szatnia nr 14 absolwenci - szatnia nr 15

Wejście 3 – sala 1c

szatnia 16 w siłowni,  szatnia nr 14, absolwenci - szatnia nr 15

Wejście 4 – sala 16,17,18,19,23,25,25,26

szatnia w sali nr 20 (dla 23,25,25,26)
i w sali 32 (dla 16,17,18,19)

Wejście 5 - 35,36,37,38,40,42,43,44,45,47
poziom rozszerzony
poziom dwujęzyczny

szatnia w sali 39

9.05.2022 r.

filozofia

Wejście 4

szatnia w sali nr 20

Data

Linki do list*

Szatnie:

10.05.2022 r.

język polski poziom rozszerzony 

Wejście 1 -  sala 1a

w sali nr 13, w sali nr 12,  absolwenci w sali nr 5 (przy hali)

Wejście 2 -  sala 1b

     szatnia nr 12,  szatnia nr 13 , szatnia nr 14 absolwenci - szatnia nr 15

Wejście 3 – sala 1c

szatnia 16 w siłowni,  szatnia nr 14, absolwenci - szatnia nr 15

Wejście 4 –sala 35

szatnia w sali 39

 

10.05.2022 r.

język francuski poziom rozszerzony 

 

 

Data

Linki do list*

Szatnie:

11.05.2022 r.

matematyka poziom rozszerzony

Wejście 1 -  sala 1a

w sali nr 13, w sali nr 12,  absolwenci w sali nr 5 (przy hali)

Wejście 2 -  sala 1b

     szatnia nr 12,  szatnia nr 13 , szatnia nr 14 absolwenci - szatnia nr 15

Wejście 3 – sala 1c

szatnia 16 w siłowni,  szatnia nr 14, absolwenci - szatnia nr 15

Wejście 4 – sala 47

szatnia w sali 39

 

11.05.2022 r.

język hiszpański - prziom rozszerzony

Wejście 4 – sala 46

język hiszpański

szatnia w sali nr 43

 

Data

Linki do list*

Szatnie:

12.05.2022 r.

biologia poziom rozszerzony

Wejście 1 -  sala 1a

w sali nr 13, w sali nr 12,  absolwenci w sali nr 5 (przy hali)

Wejście 2 -  sala 1b

     szatnia nr 12,  szatnia nr 13 , szatnia nr 14 absolwenci - szatnia nr 15

Wejście 3 – sala 1c

szatnia 16 w siłowni,  szatnia nr 14, absolwenci - szatnia nr 15

Wejście 4 – sala 47

szatnia w sali nr 43

   

12.05.2022 r.

język rosyjski poziom rozszerzony

Wejście 4 - sala 46,47

 

szatnia w sali nr 43 

Data

Linki do list*

Szatnie:

13.05.2022 r.

WOS poziom rozszerzony

Wejście 1 -  sala 1a

Szatnie przy hali sportowej nr 12,13,  absolwenci w sali nr 5 (przy hali)

Wejście 2 -  sala 1b

    Szatnie przy hali sportowej nr 14, absolwenci - szatnia nr 15

Wejście 3 – sala 1c

szatnia 16 w siłowni,  szatnia przy hali nr 14, absolwenci - szatnia nr 15

Wejście 4 – sala 35

szatnia w sali lekcyjnej nr 50

   

13.05.2022 r.

język NIEMIECKI poziom rozszerzony

Wejście 4 - sala 45,46

 

szatnia w sali lekcyjnej  nr 43

Data

Linki do list*

Szatnie:

16.05.2022 r.

chemia poziom rozszerzony

Wejście 1 -  sala 1a

Szatnie przy hali sportowej nr 12,13, absolwenci w sali nr 5 (przy hali)

Wejście 2 -  sala 1b

     Szatnie przy hali sportowej nr 14, absolwenci - szatnia nr 15

 

 

Wejście 4 – sala 47

szatnia w sali lekcyjnej nr 43

   

16.05.2022 r.

język włoski poziom rozszerzony

Wejście 4 - sala 45,46

 

 

Data

Linki do list*

Szatnie:

17.05.2022 r.

historia poziom rozszerzony

Wejście 1 -  sala 1a

Szatnie przy hali sportowej nr 12,13, absolwenci w sali nr 5 (przy hali)

Wejście 2 -  sala 1b

    

Wejście 3 – sala 1c

 

Wejście 4 – sala 47

szatnia w sali lekcyjnej nr 43

   

Data

Linki do list*

Szatnie:

18.05.2022 r.

geografia poziom rozszerzony

Wejście 1 -  sala 1a

Szatnie przy hali sportowej nr 12,13  absolwenci w sali nr 5 (przy hali)

Wejście 2 -  sala 1b

     

Wejście 3 – sala 1c

 

Wejście 4 – sala 47

 

   

Data

Linki do list*

Szatnie:

19.05.2022 r.

fizyka poziom rozszerzony

Wejście 1 -  sala 1a

Szatnie przy hali sportowej nr 12,13absolwenci w sali nr 5 (przy hali)

Wejście 2 -  sala 1b

  Szatnie przy hali sportowej nr 14 absolwenci - szatnia nr 15

Wejście 3 – sala 1c

 

Wejście 4 – sala 47

 

   

19.05.2022 r.

historia sztuli poziom rozszerzony

Wejście 4 - sala 45

 

szatnia w sali lekcyjnej  nr 43

Data

Linki do list*

Szatnie:

20.05.2022 r.

informatyka poziom rozszerzony

   

Wejście 4 – sala 35

szatnia w sali lekcyjnej nr 50

   

*listy zdających nie są dokumentem, stanowią jedynie pomoc przy organizacji egzaminu maturalnego

Ważne informacje dla maturzystów:

1. Na stronie szkoły,  w zakładce MATURY/ ORGANIZACJA  sukcesywnie będą podwieszane listy uczniów z podziałem na sale w kolejnych dniach egzaminu. Wskazane są również wejścia do poszczególnych sal egzaminacyjnych (dotyczy to sal 1A, 1B, 1C i 28).

2. Na egzamin nie wolno się spóźniać. Spóźnienie może skutkować niedopuszczeniem do egzaminu w danym dniu.

3. Na egzamin należy stawić się 45 minut przed jego rozpoczęciem czyli o 8:15.

4. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych uprzędzeń elektronicznych ( telefon komórkowy, smatrfon, smartwatch itp.)

5. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.  Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

6. Na egzaminie można mieć inne przybory pomocnicze zgodnie z  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2022 roku. Tablice wzorów i słowniki zapewnia szkoła.

7. Na egzaminach można używać tylko kalkulatorów prostych (przed egzaminem nauczyciele sprawdzą przyniesione kalkulatory).

8. Na egzamin należy ubrać się stosownie do pogody (najlepiej na cebulkę), biorąc pod uwagę to, że na dużych salach egzaminacyjnych jest dosyć chłodno.

9. Maturzyści którzy maja lekarza rodzinnego poza terenem Stalowej Woli proszeni są o odbiór kart zdrowia 27 maja do godziny 13:30 u higienistki szkolnej.

 

 

 

 

Wozek inwalidzki
Aktualności