Osiągnięcia

 • W 2020 roku absolwenci  I  Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji  Edukacji Narodowej w Stalowej Woli najlepiej w naszym mieście i powiecie zdali egzamin maturalny.

Okazaliśmy się najlepsi pod względem zdawalności egzaminu. Poniżej zdawalność (z czerwca) uzyskana przez najlepsze licea w naszym mieście w kolejności uzyskanych wyników:

 1. I  Liceum Ogólnokształcące im. KEN              96,75                             

 2. Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 2                   94,12                             

 3. Katolickie Liceum Ogólnokształcące                   90,91                             

 4. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące          89,95                

 • Nasi maturzyści uzyskali w Stalowej Woli również najwyższe średnie wyniki ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka, j. angielski, j. niemiecki), a  z przedmiotów rozszerzonych uzyskali najwyższe średnie wyniki z: matematyki, fizyki, biologii, chemii, j. angielskiego, WOS, historii, j. polskiego, geografii, j. rosyjskiego.
 • W ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej i Perspektyw w 2021 r.  za rok 2020 zajęliśmy 1 miejsce w powiecie stalowowolskim i  8. miejsce w województwie podkarpackim . W tej edycji oprócz rankingu ogólnego, jako jedyna szkoła z naszego powiatu i miasta tradycyjnie notowani jesteśmy również w rankingu olimpiad przedmiotowych. (żródło: Ogólnopolski Ranking Szkół Olimpijskich 2021 ) 
 • Co roku ok. 90% naszych absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyższych z czego ok. 80% na renomowanych uczelniach państwowych.
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w 2008 r. umieściła nas w opublikowanym w Rzeczypospolitej rankingu na 7 miejscu w Polsce, biorąc pod uwagę liczbę absolwentów, którzy w ciągu ostatnich 10-ciu lat zdali egzaminy i stali się absolwentami prestiżowej SGH!
 • Zajęliśmy 1-sze miejsce w województwie pod względem liczby uczestników olimpiad międzynarodowych w l. 1983-2003 (źródło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu).
  OBEJRZYJ FILM O NAS
Wozek inwalidzki