Program nauczania

Podręczniki

Oddziały z rozszerzoną informatyką w naszej szkole to klalsy 3C i 2BG (na podbudowie gimnazjum) oraz klasy B (po szkole podstawowej).

Program naucznia na poziomie podstawowym, realizowany w klasie I, II i III został opracowany na podstawie podreczników "INFORMATYKA" wyd. WSiP   i obejmuje takie zagadnienia jak:

 • bezpieczna praca z komputerem
 • edytor tekstu
 • arkusz kalkulacyjny
 • grafika rastrowa i wektorowa
 • interaktywne strony www
 • podstawy algorytmiki
 • programowanie w C++
 • projekt multimediualny
 • urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe
 • elementy robotyki
 • bazy danych
 • grafika 3D
 • projekt grupowy - praca w chmurze

 

     

Program nauczania w zakresie rozszerzonym realizowany jest obecnie w klasach na podbudowie szkoły gimnazjalnej i w kolejnym roku bedzie wygaszany. W roku szkolnym 2020/21 jedynie klasa 2B będzie kontynuować realizację rozszerzenia z informatyki w cyklu 4-letniego liceum i będą do niej dołączać kolejne roczniki w klasach B. Klasa 2BG rozpocznie swoje rozszerzenie na podstawie starego programu, którego już tutaj nie będę prezentował.

Podręcznik informatyki w zakresie rozszerzonym wyd. WSiP dla czteroletniego liceum jeszcze się nie ukazał (stan na IV 2020 r.)

Ponadto:

Wozek inwalidzki
Aktualności