Program nauczania

Podręczniki

Oddziały z rozszerzoną informatyką w naszej szkole to klasy B. Pozostałe klasy realizują informatykę na poziomie podstawowym w klasach I, II i III (po 1 godz. tygodniowo).

Program naucznia na poziomie podstawowym, realizowany w klasach I, II i III (wszystkich rozszerzeń) został opracowany na podstawie podreczników "INFORMATYKA" wyd. WSiP  i obejmuje takie zagadnienia jak:

 • bezpieczna praca z komputerem
 • edytor tekstu
 • arkusz kalkulacyjny
 • grafika rastrowa i wektorowa
 • interaktywne strony www
 • podstawy algorytmiki
 • programowanie w C++
 • projekt multimediualny
 • urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe
 • elementy robotyki
 • bazy danych
 • grafika 3D
 • projekt grupowy - praca w chmurze

 

     

Program nauczania w zakresie rozszerzonym realizowany jest obecnie w klasach B na podbudowie szkoły podstawowej. Ilość godzin informatyki w poszczególnych klasach tego rozszerzenia przedstawia się nastepująco:

 • klasa I - 2 godz.
 • klasa II - 2 godz.
 • klasa III - 3 godz.
 • klasa IV - 2 godz.

Program naucznia na poziomie rozszerzonym został opracowany na podstawie podreczników "INFORMATYKA NA CZASIE" wyd. Nowa Era.

    

 

Ponadto:

Wozek inwalidzki
Aktualności