Patron

TRADYCJA – PROFESJONALIZM - PRZYSZŁOŚĆ

Witamy Was zacni młodzieńcy,
Witamy szanowne panie,
W tym przybytku wiedzy,
W którym wciąż pobrzmiewa
Mądre zdanie:
„Takie będą Rzeczypospolite,
Jakie Jej młodzieży chowanie!”

Tradycja to nasz drogowskaz,
Źródło wiedzy, powód dumy.
Spoglądamy wstecz, gdy chcemy
Wspomnieć tych, co przed laty wielu
Uwierzyli w moc mądrości
I z tą wiarą szli do celu.

Profesjonalizm to belfrów cecha,
Którzy swą wiedzę oddadzą Wam.
Znają sposoby, by celu dociec,
By złu i plotce zadawać kłam.
By drzwi wskazywać,
Lub do nich drogę,
Lecz nie otwierać, choć liczni chcą.

Młody człowieku sam je otworzysz,
Kiedy zdobędziesz właściwy klucz!
A póki co, to mądrości
Od swych nauczycieli się ucz!
Ufaj im – znają oni sposoby,
By to, co trudne – łatwym się stało!
A kiedy życie dokuczy –
By jak najmniej Ciebie zabolało.

Ku przyszłości, jak ku słońcu
Wzrok zwrócony dzisiaj mamy.
Chcemy, byście uwierzyli, że
Otwarte świata bramy,
To zachęta jest dla młodych,
Mądrych, których dziś witamy.
Ta wszechnica wiedzy i mądrości naukowej,
Swą nazwę wzięła od Komisji Edukacji Narodowej.
Powód dumy to i zaszczyt,
Spore to zobowiązanie!
Wspólnie damy sobie radę,
Witajcie Panowie, Panie!

/ED/

 /zdj. Hugo Kołłątaj, jeden z twórców Komisji Edukacji Narodowej/

Komisja Edukacji Narodowej

Prawie 250 lat temu, 14 października 1773 r., Sejm powołał Komisję Edukacji Narodowej, obok Konstytucji 3 maja największe osiągnięcie polskiego oświecenia. KEN stworzyła program powszechnego nauczania tak rewolucyjny, że stał się podstawą podobnych systemów w całej Europie.

Jej powołanie nie było fanaberią, lecz potrzebą chwili. 21 lipca 1773 r. papież Klemens XIV rozwiązał zakon jezuitów, który prowadził aż sześćdziesiąt sześć z osiemdziesięciu pięciu działających w ówczesnej Polsce szkół niższego i średniego szczebla. Krajowi groziła więc całkiem realnie edukacyjna katastrofa, bo nawet zakładając, że pozostałe szkoły – głównie pijarskie – po reformach Stanisława Konarskiego stały na bardzo wysokim poziomie, było ich po prostu za mało. 14 października 1773 r., podczas obrad Sejmu, przyjęto opracowany przez Hugona Kołłątaja wstępny projekt „Komissyi nad edukacją młodzi szlacheckiej dozór mającej”, choć nie było to określenie precyzyjne, gdyż zakładał on również dostęp do edukacji dla zdolnych przedstawicieli pozostałych stanów.

...


Obchody 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Program

Działania medialne:

  • Aktualizowanie zakładki „Patron szkoły”  na stronie szkoły www.loken.pl
  • Informacje o obchodach 250- lecia KEN w mediach społecznościowych Facebook i Instagram szkoły
  • Na sugestię pracowników KO w Rzeszowie będą publikowanie cytaty KEN na stronie szkoły w cyklu tygodniowym

27.09.2023 r. wykład otwarty nt. utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla mieszkańców Stalowej Woli w Stalowowolskim Centrum Aktywności Lokalnej, który wygłosi Mariusz Potasz, dyrektor I LO im. KEN w Stalowej Woli  

10.10.2023 r. w ramach Dnia Gier Planszowych uczniowie będą wspólnie układać puzzle
z logo KEN zamówione z okazji 250- lecia utworzenia  KEN. Ułożone logo zostanie powieszone w uczniowskiej strefie wypoczynku na korytarzu szkolnym – Samorząd Uczniowski

9-12.10.2023 r.  zostaną przeprowadzone przez uczniów klasy humanistycznej lekcje historii pt.”250 rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej”

29.09.-30.10.2023 r. Wystawa w bibliotece szkolnej „Nauczanie dawniej i dziś” – nauczycielki bibliotekarki

2-6.10.2023 r. uczniowie klasy matematyczno- geograficznej w ramach zajęć geoinformatyki wykonają mapę cyfrową ze szkołami im. Komisji Edukacji Narodowej

9-12.10.2023 r. Interaktywna ścieżka o KEN dla uczniów szkoły. Pod kodami QR umieszczonymi w szkole znajdą się informacje o historii i znaczeniu KEN.  Na podstawie w/w informacji zostanie zorganizowany interaktywny quiz z nagrodami, wręczonymi na uroczystej akademii w dniu 13.10.2023 r.

13.10.2023 r.  Uroczysta akademia z 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości odbędzie się koncert muzyczny Absolwentów szkoły – zaproszeni absolwenci

13.10.2023 r. Zaproszenie emerytowanych pracowników Liceum na bal organizowany przez obecnych pracowników szkoły z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej .

13.10.2023 r. Pamiątkowa fotografia społeczności szkolnej na tle logo szkoły powstałego w 250 rocznicę powstania KEN i 85 rocznicę założenia szkoły (logo umieszczono na zewnętrznej ścianie hali sportowej).

13.10.2023 r.  Posadzenie drzewa na pamiątkę 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz 85 lecia szkoły na terenie szkoły 

 

 

Wozek inwalidzki