2C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 r_wos MB 25 chemia AM 25 r_j.polski WE 25 r_j.polski WE 25 r_historia LD 25
2 8:00- 8:45 matematyka AL 25 matematyka AL 25 j.polski WE 25 chemia AM 25 j.polski WE 25
3 8:55- 9:40 WF-1/2 #c24 sgm
WF-2/2 KT sgż
zaj. wych. JR 25 j.angielski-1/2 JK 25
j.angielski-2/2 LH 31
geografia BS 25 j.polski WE 25
4 9:50-10:35 informatyka-1/2 PP 35
informatyka-2/2 LP 49
przedsięb. PP 25 WF-1/2 #c24 sgm
WF-2/2 KT sgż
WOS MB 25 j.angielski-1/2 JK 25
j.angielski-2/2 LH 23
5 10:55-11:40 j.hiszpański-1/2 JR 23
j.niemiecki-2/2 Mu 25
geografia BS 25 WF-1/2 #c24 sgm
WF-2/2 KT sgż
biolog. WM 25 j.angielski-1/2 JK 25
j.angielski-2/2 LH 19
6 11:50-12:35 j.polski WE 25 historia LD 25 matematyka AL 25 j.hiszpański-1/2 JR 25
j.niemiecki-2/2 Mu 17
religia SK 25
7 12:45-13:30 religia SK 25 biolog. WM 25 r_historia LD 25 historia LD 25 matematyka AL 25
8 13:40-14:25     fizyka JW 25    
Obowiązuje od: 1. 02. 2021 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2021-01-28
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum