Podstawy przedsiębiorczości

"Nauczanie przedsiębiorczości jest sztuką rozbudzania ciekawości w młodych duszach po to, żeby następnie ją zaspokajać"

Wozek inwalidzki
Aktualności