Projekty i inne działania

Informacje o projektach realizowanych w ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce:

 

Projekt „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”

 

Ogólnopolski projekt mający na celu zainteresowanie uczniów zasadami funkcjonowania rynków kapitałowych, giełdy, inwestowania oraz oszczędzania długoterminowego. Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z  Fundacją im. Lesława A. Pagi oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 

Projekt „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III"

 

Cel projektu jest przybliżanie młodzieży tematyki przedsiębiorczości, budowanie przedsiębiorczych postaw, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz informowanie o tym, jak Fundusze Europejskie wspierają tworzenie i rozwój firm. 

Projekt zakłada:

 • przeprowadzenie w zgłoszonej klasie zajęć na podstawie materiałów dydaktycznych tzn. filmu animowanego, kart pracy, zadań warsztatowych, prezentacji modelu biznesowego Canvas oraz gry planszowej.

 • udziału uczniów w turnieju wojewódzkim w edukacyjną grę planszową „Czas na Start-up!”. W grze uczniowie wcielają się w młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu. Każdy uczestnik gry rozwija własny start-up, aby stworzyć ten najlepszy na rynku.

 

Projekt „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II"

Projekt skierowany do nauczycieli i uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województw Polski Wschodniej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizowany  we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Cel projektu:

Przybliżanie młodzieży tematyki przedsiębiorczości, budowanie przedsiębiorczych postaw, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz informowanie o tym, jak Fundusze Europejskie wspierają tworzenie i rozwój firm. 

Projekt zakłada:

 • przeprowadzenie zajęć w oparciu o scenariusz  z wykorzystaniem filmów, komiksów

i krzyżówek

 • rozwiązanie zadania konkursowego

 

Program  edukacyjny „Moje finanse”

 

Wykorzystuje nowatorskie metody pracy z uczniami, które mają na celu rozbudzić w nich aktywność poznawczą, wyposażyć w praktyczną wiedzę i kluczowe umiejętności z zakresu szeroko rozumianej edukacji finansowej i społecznej. Realizowany  we wspłpracy z Fundacją  Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Cel programu:

 • poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego kapitału społecznego – ekonomiczno.

 

Program „Dzień przedsiębiorczości”

 

Sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Realizowany we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Program zakłada:

 • odbycie jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,

 • zweryfikowanie swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,

 • pozyskanie informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,

 • doświadczenie związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,

 • zapoznanie się z organizacją i zarządzaniem firmą.

 

Program „ Przedsiębiorczość w praktyce IV”

 

Realizowany we współpracy przez Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach z Oddziałem Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Cele projektu:

 • edukacja ekonomiczna uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Projekt zakłada:

 • uczestnictwo uczniów w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z instytucji partnerskich – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  Oddziału w Rzeszowie oraz Oddziału w Stalowej Woli,  Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

 • Udział dwóch zespołów w konkursie obejmującym wiedzę z  4 moduły realizowanych w ramach projektu.

 

Projekt „Być przedsiębiorczym- nauka przez praktykę” 

 

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 3.3 „Poprawa jakości kształcenia” ,Poddziałania 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty Konkursowe”. Realizowany  przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim i  Instytucję Pośredniczącą – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Główny cele projektu:

Poprawa jakości kształcenia w zakresie nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. podkarpackiego poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej o aspekt praktyczny.

Projekt zakłada:

 • Udział uczniów w wirtualnej symulacji działalności przedsiębiorstwa na rynku, na podstawie Gry Biznesowej (II.2013-VI.2015)

 • Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach

 • Spotkania warsztatowe z pracodawcami

 • Zajęcia dla uczniów „Praktyczne wykorzystanie matematyki finansowej” (2013-2015)

 • Dwa szkolenia dla nauczycieli: „Praca w grupach” i „Elementy matematyki finansowej”

 • Nagrody rzeczowe (m.in. tablety dla najlepszej grupy uczniów biorącej udział w zajęciach prowadzonych na Grze Biznesowej (2013-2015)

Wozek inwalidzki
Aktualności