Przełom 1956

Rok 1956 i wydarzenia w kraju przynoszą również reakcję w naszej szkole. Uczniowie żądają nie tylko zmian politycznych w kraju ale i w sposobie uczenia, między innymi historii. Odwilż po październikowa dała też często zaskakujące zmiany w postawach samych nauczycieli a zwłaszcza dyrekcji szkoły. Powraca nauka religii choć tylko na trzy semestry.

uczniowie_przed_nowym_budynkiem_szkoly.jpg

 

Uczniowie przed nowym budynkiem szkoły

 

Lata pięćdziesiąte to walka o poprawę wyników nauczania, bywało bowiem, że spośród uczniów rozpoczynających naukę w liceum (kl. VIII) do klasy maturalnej (kl. XI) nie docierało aż 30 % młodzieży. Działania na rzecz podniesienia jakości kształcenia dały z czasem bardzo dobry efekt. Wcale nierzadkie są też wówczas przypadki usuwania uczniów ze szkoły ze względu na wykroczenia natury wychowawczej.

Metodą dyscyplinującą ich zachowanie miało być noszenie stroju szkolnego. Początkowo był to granatowy beret z tarczą i numerem szkoły (Liceum Ogólnokształcące nr 44). Niebieska tarcza obowiązywała dla szkoły podstawowej a czerwona dla uczniów liceum. Tymczasowy strój szkolny wprowadza dyrektor Kantorek w roku szkolnym 1959/60. Dla dziewcząt był to granatowy fartuch, albo biała bluzeczka i granatowa spódnica oraz granatowy beret. Chłopcy mieli nosić czapki i marynarki. Na stroju i wierzchnim okryciu miały być tarcze z numerem liceum.

Rok 1964 przynosi w Polsce reformę systemu edukacji. Odchodzi się od sowieckiego modelu szkoły 11 letniej.

W 1964 r. w związku z wprowadzaną reformą systemu szkolnictwa, nasze liceum zostaje przez kuratorium uznane za szkołę wiodącą w województwie. To niewątpliwe wyróżnienie było spowodowane dobrymi wynikami kształcenia i wysokim procentem uczniów, którzy zdali egzaminy na studia wyższe. Doceniono też wysoki poziom wykształcenia kadry pedagogicznej. Kolejnym wyróżnieniem było przyjęcie Liceum Ogólnokształcącego do Stowarzyszenia Szkół UNESCO.

Połowa lat 60 przynosi też sukcesy, które z czasem staną się znakiem rozpoznawczym szkoły nie tylko w mieście, województwie ale i kraju. Będą nimi sukcesy uczniów odnoszone w olimpiadach przedmiotowych. W tych latach, pojawiają się pierwsi nauczyciele byli uczniowie szkoły. Wielu pedagogów cieszyło się niekłamanym autorytetem i szacunkiem młodzieży, choć często byli wobec niej surowi i wymagający. W tradycji szkolnej zapisują się wycieczki szkolne do różnych dalszych lub bliższych miast w Polsce., bale studniówkowe. W końcu w latach 60 a potem 70 organizowane są w czasie wakacji, przez nauczycieli szkoły obozy wędrowne,które cieszyły się ogromną popularnością i stały się powodem do wielu niezapomnianych wspomnień.

Wozek inwalidzki