Szkolny Ośrodek Kariery

Cele działania Szklnego Ośrodka Kariery (SZOK-u):

  • przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,
  • przygotowanie rodziców uczniów (lub ich opiekunów prawnych) do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
  • pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.

Poradnictwo indywidualne

Jedną z podstawowych metod pracy doradcy zawodowego jest rozmowa doradcza, która pozwala na uzyskanie niezbędnych informacji o sytuacji ucznia, przebiegu jego drogi edukacyjnej,  zainteresowaniach i oczekiwaniach związanych z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu. 

Rozmowa stanowi punkt wyjścia do wspólnego określenia planu dalszego działania.
Celem rozmowy doradczej - jest udzielenie pomocy i wsparcia osobie, która stoi przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej. 

Podczas rozmowy indywidualnej można:

  • określić osobiste preferencje i predyspozycje zawodowe za pomocą testów i kwestionariuszy;
  • odkryć własne talenty, możliwości i cechy osobowości;
  • opracować indywidualny plan rozwoju zawodowego;


 

Wozek inwalidzki
Aktualności