Trzyletnie liceum

Pierwszy nabór do zreformowanego liceum w 2002 r. okazał się jednym z najliczniejszych w historii. Do 12 oddziałów klas pierwszych przyjęto aż 375 uczniów. Symptomatyczne okazało się to, że z roku na rok coraz większa liczba młodzieży spoza Stalowej Woli staje uczniami szkoły. Dzisiaj stanowią oni już ok. 30-40% wszystkich uczących się. Testem prawdy miała okazać się pierwsza, jak ją wówczas nazywano „nowa” matura, przeprowadzona dla wszystkich uczniów w Polsce według tych samych kryteriów. Odbyła się ona w maju 2005 r. a przystąpiła do niej rekordowa w historii szkoły grupa 370 zdających. Jej wyniki, okazały się spektakularnym sukcesem. Maturę zdali wszyscy uczniowie! Takich szkół było w Polsce zaledwie 4%. W następnych latach szkoła powtórzyła swoje maturalne sukcesy. Liceum aż trzykrotne powierzono organizację finału centralnej olimpiady matematycznej w 2000 r., 2001 r. i 2007 r. Ich organizacja nie byłaby możliwa gdyby nie nauczyciel matematyki W. Rożek i sukcesy odnoszone przez jego uczniów. Szkoła organizuje też wiele innych imprez, Okręgową Olimpiadę Geograficzną, Powiatową Konferencję Ekologiczną, Powiatowy Konkurs Fizyczny, itp.

Jeśli chodzi o bazę szkoły to nie rozwiązanym od lat problemem był brak zarówno pełnowymiarowej sali jak i auli.

Aby pokazać determinację szkoły i wolę pomocy w realizacji budowy hali sportowej, postanowiliśmy sami z pomocą rodziców pozyskać środki na projekt hali sportowej. Inwestycja ruszyła w 2005 r. a w bieżącym roku doczeka swego szczęśliwego finału.

W przeddzień jubileuszu szkoła zatrudnia ok. 70 nauczycieli i 12 pracowników administracji i obsług. Wśród uczniów szkoły, których liczba wynosi obecnie nieco ponad 900 osób, 30-40 % to uczniowie mieszkający w kilkudziesięciu różnych miejscowościach w promieniu kilku a nawet kilkudziesięciu kilometrów od Stalowej Woli. Jest to cecha charakterystyczna szkoły towarzysząca jej nieomal od samego powstania. Młodzież, osiąga, o czym wyżej pisano bardzo dobre wyniki nauczania. Ale, co warto podkreślić, są to młodzi ludzie obdarzeni licznymi zainteresowaniami, pasjami, realizowanymi także poza szkołą. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w szkole uczy się już trzecie pokolenie młodzieży, które los i świadomy wybór związał z liceum. Ważnym zwyczajem zapisanym w życiu szkoły są zjazdy absolwentów klas maturalnych. Chęć spotkania się, często po wielu latach, w gronie koleżanek i kolegów oraz nauczycieli jest najlepszym dowodem na to, że szkoła pozostawiła wielu jej absolwentom wspaniałe wspomnienia, do których chce się wracać. Do takich ważnych tradycji szkoły, należą oczywiście studniówkowe bale. Organizowane nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat właściwie niemal zawsze w murach szkoły. Jubileusz, który niebawem będziemy obchodzić, będzie okazją do spotkania się absolwentów różnych roczników, będzie okazją do wspomnień w tym o wielu, często wspaniałych profesorach, których już nie ma wśród nas. Ale pragniemy by jubileusz pokazał obecnym i przyszłym uczniom jak żyć by i oni po latach mogli z dumą mówić o sobie, że są absolwentami naszej szkoły- Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej.

Wozek inwalidzki