Zajęcia dodatkowe i uzupełniające

W naszej szkole uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i uzupełniających. Oferta tych zajęć jest dostosowana do potrzeb uczniów.

Zajęcia uzupełniające oparte na autorskich programach nauczania naszych nauczycieli:

 1. zarządzanie finansami
 2. algorytmy i programowanie
 3. ekonomia w praktyce
 4. język angielski w nauce i technice
 5. historia państwa i prawa
 6. polityka i społeczeństwo
 7. problemy współczesnego świata
 8. turystyka i krajoznawstwo
 9. fizyczne zjawiska w medycynie
 10. zdrowie i uroda
 11. język angielski w medycynie
 12. biochemiczne zajęcia laboratoryjne
 13. język angielski w literaturze
 14. podstawy geoinformatyki - Systemy Informacji Geograficznej
Wozek inwalidzki