Matury próbne

Informacje o próbnych maturach będą aktualizowane na bieżąco...

W grudniu ( 6-8.12.2023 r.) i styczniu (4-11.01.2024 r.) uczniowie klas maturalnych przystąpią  do próbnej matury :
•          do egzaminu ze wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym : j. polski (6.12), matematyka (7.12), język angielski lub niemiecki lub inny nauczany w szkole (8.12) - test diagnostyczny CKE;  
•          oraz do egzaminu z co najmniej jednego (i nie więcej jak dwa), przedmiotu na poziomie rozszerzonym - test diagnostyczny Nowej Ery.


Wiadomością przez dziennik został wysłany link do formularza, który należy wypełnić do 27 listopada 2023 r. Po przesłaniu formularza zmiany w wyborze przedmiotów będą możliwe tylko po zgłoszeniu w sekretariacie szkoły lub u zastępców dyrektora (J.Biłogras lub T.Szabata), ale nie później jak do 1 grudnia 2023 r. (język obcy obowiązkowy)  i do 14 grudnia 2023 r. (przedmioty rozszerzone).

Wypełnienie formularza jest deklaracją wyboru przedmiotów i udziału w maturze próbnej.    

przedmiot/ lista zdających data egzaminu

Język polski PP

6.12.2023 r.

Matematyka PP

7.12.2023 r.

j. obcy nowożytny PP

8.12.2023 r.

Biologia PR

4.01.2024 r.

Historia PR

5.01.2024 r.

Język angielski PR/Język hiszpański/niemiecki PR

8/9.01.2024 r.

Język polski PR

9.01.2024 r.

 Chemia PR

Matematyka PR

10.01.2024 r.

Wiedza o społeczeństwie PR

Geografia PR

11.01.2024 r.

Fizyka PR

Listy zdających są wywieszone  w gablocie przy wejściu głównym do szkoły oraz będą sukcesywnie  publikowane na stronie internetowej szkoły. HASŁO DOSTĘPU do list zdających zostało wysłane wiadomością poprzez dziennik. Szczegóły organizacji pracy i realizacji lekcji w klasach maturalnych będą opublikowane TUTAJ

Egzaminy będą przeprowadzone w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi, korzystanie z dozwolonych materiałów i przyborów pomocniczych).

Zdający nie może :

  • spóźnić się na egzamin;
  • opuszczać sali egzaminacyjnej do godz. 9.00  w sesji porannej i do godziny 14.00 w sesji południowej;
  • spożywać posiłków, pić napojów itp. z wyjątkiem wody mineralnejw butelce półlitrowej, którą nie może stać na stoliku.

Zobowiązujemy maturzystów, którzy  z nie będą mogli uczestniczyć w egzaminie próbnym o zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach 7.30-14.30.


Warto wiedzieć, że w 2024 r. egzamin maturalny w Formule 2023 z każdego przedmiotu na każdym poziomie będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie maturalnym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w roku 2024 są dostępne w prezentacji na stronie internetowej CKE.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 

Wozek inwalidzki
Aktualności