Matury próbne

Informujemy, że od 5 do 14 stycznia odbędą się w naszej szkole tzw. próbne egzaminy maturalne ze wszystkich zadeklarowanych przez Was przedmiotów. Egzaminy odbędą się zgodnie z harmonogramem, który przedstawiamy poniżej. Sukcesywnie będziemy publikować listy zdających wg przedmiotów.

 

 

 

Data

Przedmiot /linki do list

UWAGI- zwolnienia uczniów z lekcji na czas diagnozy:

5

środa

 

język polski – pp

godz. 7.30

biologia– pr

godz. 12.00

Wszyscy uczniowie klas maturalnych zwolnieni cały dzień z lekcji

10

poniedziałek 

 

matematyka – pp

godz. 7.30

historia -pr

godz. 12.00

matematyka: Obowiązkowa dla wszystkich maturzystów. Pozostałe lekcje wg planu.

historia: uczniowie z klas dG, cG,  którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu

11

wtorek 

 

język obcy nowożytny – pp

godz. 7.30

język obcy nowożytny – pr

godz. 11.00

Wszyscy uczniowie klas maturalnych zwolnieni cały dzień z lekcji.

12

środa

język polski – pr

godz. 7.30

chemia

godz. 9.00

j.polski: uczniowie z klasy cG, którzy nie piszą matury PRZYCHODZĄ na 5 godzinę lekcyjną

chemia: uczniowie z klas fG, gG, którzy nie piszą matury PRZYCHODZĄ na 6 godzinę lekcyjną

13

czwartek

matematyka - pr

godz. 7.30

WOS- pr

godz. 12.00

matematyka: uczniowie z klas aG,bG,eG, fG, którzy nie piszą matury PRZYCHODZĄ na 5 godzinę lekcyjną

WOS:  uczniowie z klas cG,dG,  którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu

14

piątek

geografia – pr

godz. 7.30

fizyka - pr

godz. 12.00

geografia: Uczniowie z klasy eG, którzy nie piszą matury PRZYCHODZĄ na 5 godzinę lekcyjną

fizyka: Uczniowie z klas aG,bG, którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu

Zobowiązujemy maturzystów, którzy  z w/w powodów nie będą mogli uczestniczyć w egzaminie próbnym o zgłoszeniu tego faktu telefonicznie w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach 7.30-14.30 ( tel. 15 842 69 45). Egzaminy będą przeprowadzone stacjonarnie w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi, korzystanie z dozwolonych materiałów i przyborów pomocniczych). Diagnoza musi zostać przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli jako osoba niezasczepiona przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

O szczegółach organizacji informujemy na bieżąco poprzez dziennik. 

Zgodnie z wytycznymi  uczniowie wchodząc do szkoły są zobowiązani do  zdezynfekowania rąk i do zachowania odpowiedniego odstępu (co najmniej 1,5 m) oraz zakrycia ust i nosa (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany PRÓBNY EGZAMIN. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie testu w danej sali).

 

Wozek inwalidzki
Aktualności