Dla ucznia

Drodzy uczniowie

  • W ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej i Perspektyw w 2014 r. zajęliśmy 6-te miejsce w województwie podkarpackim w rankingu olimpiad przedmiotowych i 94 w Polsce.

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2014.

  • W Rankingu Maturalnym 2013 w grupie liceów LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli zajęło 206 miejsce w Polsce, 9 miejsce w województwie podkarpackim i 1 miejsce w Stalowej Woli** .

Ogólnopolski Maturalny Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2014

  • Co roku ok. 90% naszych absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyższych z czego ok. 80% na renomowanych uczelniach państwowych.

     

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w 2008 r. umieściła nas w opublikowanym w Rzeczypospolitej rankingu na 7 miejscu w Polsce, biorąc pod uwagę liczbę absolwentów, którzy w ciągu ostatnich 10-ciu lat zdali egzaminy i stali się absolwentami prestiżowej SGH!

 

  • Zajęliśmy 1-sze miejsce w województwie pod względem liczby uczestników olimpiad międzynarodowych w l. 1983-2003 (źródło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu).