Informacje

I Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Stalowej Woli

Adres:
ul. Stanisława Staszica 5
37-450 Stalowa Wola

  • tel. (0-15) 842-69-45
  • fax 842-04-79
  • NIP: 865-11-62-877
  • E-mail: liceum@loken.pl
  • WWW: https://loken.pl

Organem prowadzącym I LO im. KEN jest Powiat Stalowowolski.

Adres:
Powiat Stalowowolski
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865-25-65-494

Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Faktury:
1. Nabywca: Powiat Stalowowolski
2. Odbiorca:
I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli
ul. Staszica 5
37-450 Stalowa Wola
(bez NIP)

Wozek inwalidzki