Lista zdających - j.polski, matematyka

Ze wzgledu na wytyczne MZ i GIS dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu w dobie pandemii COVID 19 publikujemy dla zdających informacje nt. organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. Poniżej zostały opisane 4 wejścia do szkoły na sale egzaminacyjne dla poszczególnych grup maturzystów. Dla zobrazowania przejścia na salę egzaminacyjną zostały nagrane krótki filmy instruktażowe. Zachęcamy do ich obejrzenia. 

Wejścia maturzystów na sale egzaminacyjne
z zachowaniem wytycznych GIS i MZ - j.polski, matematyka


Wejście 1 (sala 1A - hala sportowa) Uczniowie klasy A, B, I o godzinę wcześniej, przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą pojedynczo do budynku szkoły wejściem od parkingu oznaczonym kolorem żółtym. Po wejściu do szkoły  uczniowie klasy A kierują się w razie potrzeby do szatni w sali nr 13,  uczniowie klasy B kierują się w razie potrzeby do szatni w sali nr 12 uczniowie klasy I kierują się w razie potrzeby do szatni w sali nr 2, pozostawiając tam swoje rzeczy. Następnie drzwiami na parterze  obok  maszyny kserującej udają się przez parking w kierunku drzwi bezpośrednio prowadzących do hali sportowej. Ustawiają się w kolejce do wejścia w odstępach co najmniej 1,5 metrowych zmierzając do stolika weryfikacji tożsamości  oznaczonego nazwą klasy. Zobacz film obrazujący przejście na halę gimnastyczną TUTAJ

Wejście 2 (sala 1B-hala sportowa) Uczniowie klasy D, E, F o godzinę wcześniej, przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą pojedynczo do budynku szkoły od strony parkingu wejściem prowadzącym bezpośrednio do przewiązki hali sportowej oznaczonym kolorem zielonym, po czym uczniowie klasy D kierują się w razie potrzeby do szatni nr 12,  uczniowie klasy E kierują się w razie potrzeby do szatni nr 13, a uczniowie klasy F kierują się w razie potrzeby do szatni w sali nr 5 , pozostawiając tam swoje rzeczy. Następnie z korytarza hali sportowej wchodzą głównymi drzwiami do hali sportowej. Ustawiają się w kolejce do wejścia w odstępach co najmniej 1,5 metrowych zmierzając do stolika weryfikacji tożsamości  oznaczonego nazwą klasy. Zobacz film obrazujący przejście na halę gimnastyczną TUTAJ

Wejście 3. (sala 1C-hala sportowa) Uczniowie klasy C, G, H o godzinę wcześniej, przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą bezpośrednio do przewiązki hali sportowej przy siłowni wejściem oznaczonym kolorem pomarańczowym, od strony Szkoły Podstawowej nr 2. Jeżeli mają potrzebę skorzystania z szatni to uczniowie klasy C kierują się w razie potrzeby do szatni 16 w siłowni, uczniowie klasy G kierują się w razie potrzeby do szatni nr 14, uczniowie klasy H kierują się w razie potrzeby do szatni nr 15. Pozostawiając tam swoje rzeczy. Następnie drzwiami, którymi weszli udają się do drzwi bezpośrednio prowadzących na halę sportową od strony Szkoły Podstawowej nr 2. Ustawiają się w kolejce do wejścia w odstępach co najmniej 1,5 metrowych zmierzając do stolika weryfikacji tożsamości  oznaczonego nazwą klasy. Zobacz film obrazujący przejście na halę gimnastyczną TUTAJ

Wejście 4. Uczniowie zdający egzamin na sali gimnastycznej nr 14 (żeńskiej), 35 i 36 o godzinę wcześniej, przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m wchodzą pojedynczo do budynku szkoły głównym wejściem od strony ul. Staszica oznaczonym kolorem różowym, po czym kierują się głównymi schodami na I piętro i w razie potrzeby do szatni w sali nr 16 lub sali nr 17 pozostawiając tam swoje rzeczy. Następnie udają się bezpośrednio do sali gimnastycznej żeńskiej lub korytarzem bocznym na II piętro do sali 35 i 36. Zobacz film obrazujący przejście na sale egzaminacyjne TUTAJ

Wejścia na sale egzaminacyjne - LISTY ZDAJĄCYCH

data/godzina

przedmiot

lista zdających*

8 czerwiec
godzina 9.00

j.polski - poziom podstawowy

Wejście 1 - klasa A,B,I
Wejście 2 - klasa D.E.F
Wejście 3 - klasa C,G,H i absolwenci z poprzednich lat
Wejście 4 - dostosowania

8 czerwiec
godzina 14.00

j.polski - poziom rozszerzony

Wejście 1 - klasa A,B,I
Wejście 2 - klasa D.E.F
Wejście 3 - klasa C,G,H i absolwenci z poprzednich lat
Wejście 4 - dostosowania

9 czerwiec
godzina 9.00

matematyka- poziom podstawowy

Wejście 1 - klasa A,B,I
Wejście 2 - klasa D.E.F,i absolwenci z poprzednich lat
Wejście 3 - klasa C,G,H
Wejście 4 - dostosowania, absolwenci z poprzednich lat

15 czerwiec
godzina 9.00

matematyka- poziom rozszerzony

Wejście 1 - klasa A,B,I,absolwenci z poprzednich lat
Wejście 2 - klasa D.E.F, absolwenci z poprzednich lat
Wejście 3 - klasa C,G,H
Wejście 4 - dostosowania, absolwenci z poprzednich lat

*opublikowane listy zdających nie są dokumentem, stanowią jedynie pomoc przy organizacji egzaminu maturalnego

Pełne harmonogramy dla maturzystów zostały przekazane wychowawcom klas. 

Wozek inwalidzki
Aktualności