Lista zdających - język angielski

Ze wzgledu na wytyczne MZ i GIS dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu w dobie pandemii COVID 19 publikujemy dla zdających informacje nt. organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. Poniżej zostały opisane drogi 5 wejść do szkoły na sale egzaminacyjne dla poszczególnych grup maturzystów. 

Wejścia maturzystów na sale egzaminacyjne z zachowaniem wytycznych GIS i MZ - język angielski


Wejście 1. Uczniowie przydzieleni do sal 16,17,18,19,32 o godzinę wcześniej, przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą pojedynczo do budynku szkoły wejściem od parkingu do sali gimnastycznej żeńskiej. Po wejściu do szkoły  uczniowie kierują się korytarzem bocznym od sali gimnastyczne na I piętro i w razie potrzeby do szatni w sali nr 20, pozostawiając tam swoje rzeczy. Następnie przemieszczając się prawą stroną korytarza ustawiają się w kolejce w odstępach co najmniej 1,5 metrowych do wejścia na przydzielone im sale egzaminacyjne, zmierzając do stolika weryfikacji tożsamości.

Wejście 2. Uczniowie przydzieleni do sal 35,36,37,38,39 o godzinę wcześniej, przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą pojedynczo do budynku szkoły od strony parkingu wejściem do szkoły, po czym kierują się do korytarza z szatniami  i w razie potrzeby do szatni wydzielonych w boksach VII, IX, XI, pozostawiając tam swoje rzeczy. Następnie prawą stroną  korytarza wchodzą bocznym korytarzem na II piętro. Ustawiają w kolejce w odstępach co najmniej 1,5 metrowych do wejścia na przydzielone im sale egzaminacyjne, zmierzając do stolika weryfikacji tożsamości.

Wejście 3. Uczniowie przydzieleni do sali 9 o godzinę wcześniej, przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą pojedynczo do budynku od strony parkingu wejściem bocznym do szkoły ( przy maszynie kserującej), po czym kierują się do korytarza w prawo  i w razie potrzeby do szatni w sali 10, pozostawiając tam swoje rzeczy. Następnie prawą stroną  ustawiają w kolejce w odstępach co najmniej 1,5 metrowych do wejścia na salę egzaminacyjne, zmierzając do stolika weryfikacji tożsamości.

Wejście 4. Uczniowie przydzieleni do sal 23,24,25,26,31  o godzinę wcześniej, przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą pojedynczo do budynku szkoły od strony parkingu wejściem prowadzącym bezpośrednio do przewiązki hali, po czym kierują się korytarzem bocznym od sali gimnastyczne męskiej na I piętro i w razie potrzeby do szatni w sali nr 29,  pozostawiając tam swoje rzeczy. Następnie poruszając się prawą stroną korytarza I piętra ustawiają się w kolejce do wejścia w odstępach co najmniej 1,5 metrowych na przydzielone im sale egzaminacyjne zmierzając do stolika weryfikacji tożsamości.

Wejście 5. Uczniowie przydzieleni do sal 42,44,45,47,48  o godzinę wcześniej, przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m wchodzą pojedynczo do budynku szkoły głównym wejściem od strony ul. Staszica, po czym kierują się głównymi schodami na II piętro i w razie potrzeby do szatni w sali nr 46, 43 pozostawiając tam swoje rzeczy. Następnie poruszając się prawą stroną korytarza II piętra ustawiają się w kolejce do wejścia w odstępach co najmniej 1,5 metrowych na przydzielone im sale egzaminacyjne zmierzając do stolika weryfikacji tożsamości.

Wejścia na sale egzaminacyjne - LISTY ZDAJĄCYCH:

data/godzina przedmiot lista zdających*
10 czerwiec
godzina 9.00
j.angielski - poziom podstawowy

Wejście 1 - sala 16,17,32
Wejście 2 -  sala 35,36,37,38,39,40
Wejście 3 – sala 9
Wejście 4 – sala 23,24,25,26,31
Wejście 5 – sala 42,44,45,47,48

10 czerwiec
godzina 14.00
j.angielski - poziom rozszerzony

Wejście 1 - sala16,17,18.19.32
Wejście 2 -  sala 35,36,37,38,39,40
Wejście 4 – sala 23,24,25,26,31
Wejście 5 – sala 42,44,45,47,48

*opublikowane listy zdających nie są dokumentem, stanowią jedynie pomoc przy organizacji egzaminu maturalnego

Pełne harmonogramy dla maturzystów zostały przekazane wychowawcom klas. 

 

Wozek inwalidzki
Aktualności