Harmonogram egzaminów maturalnych i hasła dostępu do systemu OBIEG w OKE Kraków

Informujemy tegorocznych absolwentów, że pełne harmonogramy egzaminów maturalnych i hasła dostępu do systemu OBIEG zostały przekazane wychowawcom klas.

Absotwentów z ubiegłych lat prosimy o odebranie harmogogramu i hasła dostępu do systemu OBIEG w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-14.00. Informację o harmonogramie w wyjątkowych sytuacjach można uzyskać telefonicznie (15 842 69 45).

Wozek inwalidzki
Aktualności