Konsultacje w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli informuje o możliwości skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych w dniach 11-15 stycznia 2021 r. Kosultacje skierowane są do uczniów i rodziców. Zgłoszenia przyjmowane sa pod numerami telefonu: 158421831, 883723640.

Aktualności