Wiosenna przerwa świąteczna

Informujemy, że dni od 1 kwietnia  do 6 kwietnia 2021 r.  są dniami wolnymi od zajeć dydaktyczno - wychowawczych. 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

W dniach 02-05.04.2021 r. szkoła będzie zamknięta.

Wozek inwalidzki
Aktualności