Aplikacja "Dysk na komputer"

Google Workspace przechodzi z Kopii zapasowej i synchronizacji na nową aplikację do synchronizacji plików – „Dysk Google na komputer”. Aplikacja ta umożliwia synchronizowanie folderów lokalnych z Dyskiem Google i Zdjęciami Google. Pozwala też na synchronizację plików między komputerem a chmurą oraz przesyłanie plików na Dysk Google i do Zdjęć Google z urządzeń zewnętrznych.
Proces przechodzenia rozpoczął się przed sugerowaną datą 18.08.2021, ale okres przejściowy potrwa do października 2021. Po tej dacie użytkownicy, którzy nadal będą mieli konta w aplikacji Kopia zapasowa i synchronizacja, nie będą już mogli się w niej zalogować. Nieuniknione.
Zainteresowanych odsyłam do Google Workspace – Pomoc lub proszę kontaktować się ze mną.
Andrzej Wnuk

Wozek inwalidzki
Aktualności