ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

7 kwietnia 2022r.  Światowy Dzień Zdrowia  –

„Nasza planeta, nasze zdrowie” (Our planet, our health)


- Ponad 90 procent ludzi oddycha niezdrowym powietrzem spowodowanym spalaniem paliw kopalnych.

- W ogrzewanym świecie komary roznoszą choroby dalej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

- Ekstremalne zjawiska pogodowe, degradacja gruntów i niedobór wody powodują przemieszczanie się ludzi i wpływają na ich zdrowie.

- WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych czynnikami środowiskowymi, których można uniknąć. Jest to także związane z kryzysem klimatycznym, który jest największym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości. Kryzys klimatyczny to także kryzys zdrowotny.

- Zanieczyszczenia i tworzywa sztuczne zalegające na dnie naszych najgłębszych oceanów, najwyższych gór, trafiły do ​​naszego łańcucha pokarmowego.

- Przemysł produkujący ultra przetworzoną, niezdrową żywność i napoje napędza falę otyłości, zwiększając liczbę nowotworów i chorób serca, jednocześnie generując jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych.

- Pandemia ujawniła słabości we wszystkich obszarach społeczeństwa i podkreśliła pilną potrzebę stworzenia zrównoważonych „społeczeństw dobrobytu”, zaangażowanych w osiągnięcie sprawiedliwości społecznej i zdrowia teraz i dla przyszłych pokoleń bez naruszania limitów ekologicznych.
- Obecny model gospodarki prowadzi do niesprawiedliwego podziału dóbr, dochodów, bogactwai władzy.

Dbając o swoje zdrowie dbajmy również o otaczające nas środowisko !

Wozek inwalidzki
Aktualności