Nabór kandydatów na Delegatów Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór kandydatów na Delegatów Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

  1. Młodzieżowy Sejmik będzie składał się z 33 delegatów.
  2. Delegaci Młodzieżowego Sejmiku będą reprezentować proporcjonalnie pięć okręgów wyborczych odpowiadających terytorialnie okręgom wyborczym do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
  3. Kandydatem na Delegata Młodzieżowego Sejmiku może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego;
  2. ukończyła 17 lat, a nie ukończyła 22 roku życia.Kandydaci wybierani są na podstawie przesłanych zgłoszeń zawierających informacje o kandydacie.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elekroniczną na adres: sejmik@podkarpackie.pl. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Kandydaci jako uzupełnienie do formularza mogą złożyć swoje CV wraz z załącznikami np. listy gratulacyjne, dyplomy i referencje.

Wozek inwalidzki
Aktualności