Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych

Informujemy maturzystów, że w gablocie informacyjnej na parterze przy głównym wejściu do szkoły, został wywieszony Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych.

Wozek inwalidzki
Aktualności