I etap szkolny Olimpiady Znajomości Afryki

I etap szkolny Olimpiady Znajomości Afryki odbędzie się, w poniedziałek 4 grudnia 2023 r. w sali 45.  Czas trwania: 90 minut. Szczegółowe informacje zostały przesłane wiadomością przez dziennik.

Do etapu drugiego kwalifikuje się dwóch uczniów z największą liczbą punktów, którzy osiągnęli wynik minimum 50% dobrych odpowiedzi. Wyjątkiem są szkoły, których uczniowie w zeszłym roku uzyskali tytuł laureata. Z tych szkół kwalifikację osiąga większa liczba uczniów. 

Zgłoszonych do udziału uczestników Olimpiady zapraszany w poniedziałek. 

Opiekunem będzie p. Beata Gazda

Wozek inwalidzki
Aktualności