Erasmus+ lata 2016-2018

Nasi nauczyciele na bieżąco doszkalają się w swoim zawodzie poprzez uczestnictwo w szkoleniach ogólnopolskich jak i w szkoleniach międzynarodowych. W latach 2016-2018 jedenastu nauczycieli naszej placówki brało udział w projekcie unijnym w ramach Programu Erasmus+. Byli to nauczyciele różnych przedmiotów takich jak: j niemiecki i angielski, geografia, biologia, matematyka, j. polski oraz przedsiębiorczość. Nauczyciele języków obcych uczestniczyli w szkoleniach dwutygodniowych w Niemczech, na Malcie, w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Tematyką szkoleń dla anglistów i germanistów była metodyka nauczania języków obcych, nowoczesna technologia w nauczaniu oraz poznanie kultury i bogactwa historycznego tych krajów. Nauczyciele pozostałych przedmiotów doskonalili swoją umiejętność i swobodę posługiwania się językiem angielskim na kursach w Wielkiej Brytanii i na Malcie. Celem uczestnictwa w szkoleniach było udoskonalenie własnego warsztatu pracy, stworzenie bazy narzędzi do pracy na lekcji w celu uatrakcyjnienia swoich zajęć, jak i udoskonalenie języka angielskiego w celu szukania inspiracji czy materiałów do wykorzystania na lekcji.

Wozek inwalidzki
Aktualności