Biologia

Biologia - [gr. bíos ‘życie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’], nauka o formach i przejawach życia badająca budowę i czynności organizmów żywych, ich rozwój osobniczy i rodowy, dziedziczność, zmienność i układ systematyczny, oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem.

Termin „biologia” wprowadzili do nauki niemal jednocześnie J.B. Lamarck i G.R. Treviranus na początku XIX w. 

Badania nad zwierzętami są domeną zoologii, nad roślinami — botaniki, nad budową ciała zwierząt, człowieka i roślin — anatomii, nad funkcjonowaniem grzybów, roślin i zwierząt — fizjologii, nad uporządkowaniem różnorodności żywych istot w systemy — systematyki organizmów.

 

Spotkanie i wywiad z Julką Czerwonką, realnym dawcą szpiku


Biologia 2024-04-15 09:35:29

Już po raz 9, w dniu 23 stycznia 2024 r. odbyła się akcja rejestracji potencjalnych Dawców szpiku. Planując po raz dziewiąty akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku w naszej szkole na dzień 23 stycznia 2024 roku, przez cały miesiąc grudzień odbywały się w szkole spotkania klasowe (dotyczyły wszystkich klas czwartych), a na nich prelekcje połączone z pokazem prezentacji o idei bycia dawcą szpiku, o chorobie jaką jest białaczka i inne nowotwory krwi, o tym jak leczy się białaczkę i w jaki sposób każdy z nas może pomóc, w końcu o tym jakie stosuje się metody pobierania krwiotwórczych komórek macierzystych i jakie są inne możliwości pomagania chorym i wspierania takich fundacji jak DKMS. Zwieńczeniem akcji było spotkanie ze studentką biologii piątego roku na UMCS w Lublinie, Julią czerwonką, która niespełna w dwa lata po rejestracji na jednej z naszych ubiegłych akcji została realnym dawcą swoich komórek dla osoby chorującej na białaczkę. Była to starsza pani pochodząca z Australii. Julka spotkała się z uczniami ze wszystkich czwartych klas i opowiedziała im swoją bardzo wzruszającą historię.


Wozek inwalidzki
Aktualności