Zajęcia laboratoryjne

BZL

Biochemiczne zajęcia laboratoryjne umożliwiają uczniom samodzielne formułowanie problemów badawczych a następnie przygotowanie sposobu ich weryfikacji. Uczą planowania obserwacji i doświadczeń, stawiania hipotez i tworzenia wniosków po przeprowadzonych doświadczeniach. Umożliwiają wykonywanie doświadczeń na poziomie biochemicznym komórki, obserwacji organelli subkomórkowych a także analizy budowy tkanek i organów roślin i zwierząt.

W czasie zajęć młodzież poznaje anatomię wybranych organów generatywnych i wegetatywnych roślin samodzielnie przygotowując preparaty mikroskopowe.  BZL umożliwiają uczniom poznanie anatomii wybranych organów zwierząt kręgowych, głównie ssaków oraz nabycie umiejętności sporządzania i opisu preparatów mikroskopowych tkanek zwierzęcych.

 

Wozek inwalidzki
Aktualności