Nasze atuty

Strona logowania

  • zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej,
  • zajęcia warsztatowe z programowania i robotyki w ramach Koła Informatycznego CMI,
  • terenowe warsztaty geograficzno - matematyczne z językiem angielskim,
  • realizacja zajęć z Systemów Informacji Geograficznej (jako jedna z pierwszych szkół w Polsce),
  • zindywidualizowane formy pracy z uczniem zdolnym – przygotowanie do olimpiad przedmiotowych, programy stypendialne, indywidualny tok nauki,
  • wyspółpraca międzynarodowa — Niemcy, Wielka Brytania, Izrael,
  • spotkania z wybitnymi absolwentami, studentami uczelni międzynarodowych,
  • możliwość nauki czterech języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego,
  • bogata oferta klas o różnorodnych profilach, które otwierają przed absolwentami szerokie perspektywy rozwoju zawodowego.
Wozek inwalidzki