Nasze atuty

Strona logowania

 • zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników naukowych na uniwersytecie (KUL) z biologii, chemii, fizyki i informatyki,
 • zajęcia warsztatowe z programowania i robotyki w ramach Koła Informatycznego CMI,
 • pozaszkolne warsztaty matematyczne z profesorem Wojciechem Guzickim i młodzieżą ze szkół warszawskich,
 • terenowe warsztaty geograficzno - matematyczne z językiem angielskim,
 • realizacja zajęć z Systemów Informacji Geograficznej (jako jedna z pierwszych szkół w Polsce),
 • zindywidualizowane formy pracy z uczniem zdolnym – przygotowanie do olimpiad przedmiotowych, programy stypendialne, indywidualny tok nauki,
 • atrakcyjne programy edukacyjne, np.„Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę”,
 • wyspółpraca międzynarodowa — Niemcy, Wielka Brytania, Izrael,
 • spotkania z wybitnymi absolwentami, studentami uczelni międzynarodowych,
 • możliwość nauki pięciu języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego,
 • bogata oferta klas o różnorodnych profilach: politechnicznych, inżynieryjnych, prawno-ekonomicznych, geograficzno-ekonomicznych, medyczno-inżynieryjnych, prawno-społecznych, które otwierają przed absolwenta-mi szerokie perspektywy rozwoju zawodowego.
Wozek inwalidzki