Nasze atuty

Strona logowania - Nabór Optivium

 • zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników naukowych na uniwersytecie (KUL) z biologii, chemii, fizyki i informatyki,
 • warsztaty matematyczne z profesorem Guzickim i młodzieżą ze szkół warszawskich,
 • realizacja zajęć z Systemów Informacji Geograficznej (jako jedna z dwóch szkół w Polsce),
 • zindywidualizowane formy pracy z uczniem zdolnym – przygotowanie do olimpiad przedmiotowych, programy stypendialne, indywidualny tok nauki,
 • atrakcyjne programy edukacyjne, np.„Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę”,
 • zajęcia warsztatowe prowadzone przez native speakers organizowane przez fundację „WorldTeach” z USA,
 • wymiany międzynarodowe — Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Izrael,
 • spotkania z wybitnymi absolwentami,
 • studentami uczelni międzynarodowych,
 • możliwość nauki pięciu języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego,
 • bogata oferta klas o różnorodnych profilach: politechnicznych, inżynieryjnych, prawno-ekonomicznych, geograficzno-ekonomicznych, medyczno-inżynieryjnych, prawno-społecznych, które otwierają przed absolwenta-mi szerokie perspektywy rozwoju zawodowego.
Wozek inwalidzki