Witamy na oficjalnej stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Stalowej Woli

       

Rekrutacja 2024

Dzień Otwarty 2024 - galeria zdjęć - warto zobaczyć!

Srebrna tarcza Perspektyw 2024    tarcza p2     tarcza loken 

 

Aktualności

Absolwenci rocznika maturalnego 1968 rok.


Informacje 2024-07-17 11:56:24

Absolwent naszej szkoły, Pan Bogusław Sobota poszukuje Koleżanek i Kolegów z rocznika maturalnego 1968 r. celem zorganizowania spotkania uczniów naszej szkoły z tego rocznika. 

Wszysykich zainteesowanych prosi o kontakt telefoniczny pod nr. telefonu: 601881430

 

Legitymacja szkolna


Informacje 2024-07-05 15:46:33

Zwracamy się z prośbą do kandydatów, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną przyjęci do I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli o przesłanie na adres:

legitymacja@loken.pl

kolorowego zdjęcia w formie cyfrowej o następujących parametrach:

 • Szerokość: 19 mm
 • Wysokość: 26 mm
 • Rozdzielczość: co najmniej 300 dpi
 • format pliku - *. jpg, *. png

Plik zdjęcia proszę wysłać w formie załącznika, którego nazwą będzie imię i nazwisko oraz klasa (np. Jan Lokeński – I A).
Zdjęcia prosimy przesłać na w/w adres mailowy w terminie, który umożliwi komisji rekrutacyjnej jego weryfikację w momencie osobistego składania przez kandydata oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
Zdjęcie jest niezbędne aby we wrześniu tego roku szkoła mogła wydać legitymację szkolną, która będzie miała formę plastikowej karty wykonanej z PCV. Tak pozyskane zdjęcia zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wydrukowania legitymacji. Po ich zapisaniu na dysku administrowanym przez szkołę, zdjęcia z poczty elektronicznej wraz z danymi zostaną usunięte.

Do składanej w szkole dokumentacji, prosimy dołączyć jedno zdjęcie w tradycyjnej papierowej formie!

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025- informacje


Informacje 2024-07-05 08:58:24

Poniżej podpowiadamy jak rozplanować działania, by uniknąć zbędnego stresu związanego z przyjęciem do naszej szkoły.
Najważniejsze informacje dla kandydatów:

Komisja rekrutacyjna pracuje:
od godz. 8.15 do godz. 15.00

 1. Od 21.06.2024 do 08.07.2024 kandydaci przynoszą kopię świadectwa oraz kopię wyników z egzaminu ósmoklasisty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową.
 2. 16.07.2024  kandydaci mają sprawdzić na swoim koncie gdzie zostali zakwalifikowani.
 3. W dniach od 16.07.2024 do 18.07.2024 do godz.14.00 kandydaci mają dostarczyć oryginały świadectwa i zaświadczenia z egzaminów, jedno zdjęcie w wersji papierowej, jedno w wersji elektronicznej oraz podpisać potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.
 4. Karty zdrowia uczniowie dostarczają we wrześniu.

UWAGA! Co zrobić, żeby nie chodzić z dokumentami  trzy razy?

Odwiedź naszą szkolę po wpisaniu do systemu ocen i punktów z egzaminu oraz po zgromadzeniu wszystkich dokumentów czyli zarówno kopię świadectwa, które zapewne już otrzymałeś oraz kopię wyników egzaminu ósmoklasisty, którą otrzymasz  ok. 3 lipca.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego znajdują się w zakładce Rekrutacja/Harmonogram.

Salon poezji. Wiersze Witolda Habdanka Kossowskiego.


Informacje 2024-06-21 15:25:42

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych na spotkanie z poezją, pierwszego dyrektora naszej szkoły Witolda Habdanka Kossowskiego!

XI Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli – „Na srebrnej strunie” – wiersze Witolda Habdank-Kossowskiego. 
Gospodarze Salonu: Elżbieta Drobny, Marek Gruchota, Sławomir Mączka, Katarzyna Pawłowska.

 

Świadectwa maturalne i ich odpisy


Matura 2024 2024-06-20 12:55:47

9 lipca 2024 r. od godz. 8.30 do 14.15 na hali sportowej absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 10 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00.
Świadectwa dojrzałosći będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pisemnego upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od 9 lipca 2024 r. , absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ZIU uzyskane wyniki egzaminów maturalnych wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów. Logowanie do systemu  ZIU - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Prosimy absolwentów o wchodzenia  na halę sportową bezpośrednim wejściem od strony parkingu. W hali będą przygotowane stanowiska odbioru świadectw :

 1. klasa A,  B 
 2. klasa C, D
 3. klasa E, F
 4. klasa G oraz absolwenci z ubiegłych lat

„Nie zagubić talentu”


Informacje 2024-06-20 12:53:43

Informujemy, że Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. W ramach Programu, finansowanego w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego, przyznawane są uczniom podkarpackich szkół, stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz nagrody pieniężne.

 Szczegóły Programu dostępne są na stronie:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu


Różnych zajęć pozalekcjnych
Uczniów
Nauczycieli
Uczestników olimpiad

Gabinet psychologiczny

Godziny pracy psychologa

Poniedziałek - 8.00 - 13.45
Wtorek - 7.45 - 13.30
Środa - 8.00 - 14.45
Czwartek - 7.45 - 12.00
Piątek - 9.00 - 13.45

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Godziny pracy gabinetu

Poniedziałek - 7.00 - 14.00
Wtorek - 7.00 - 14.00
Środa - 7.00 - 14.35
Czwartek - Piątek - tel.

Biblioteka szkolna

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek - 7.00 - 15.00
Wtorek - 7.00 - 15.00
Środa - 7.00 - 15.00
Czwartek - 7.00 - 15.00
Piątek - 7.00 - 14.30

Szkolny Ośrodek Kariery

Godziny pracy SzOK

Poniedziałek - 8.00 - 13.00
Wtorek - 8.00 - 13.00
Środa - 11.00 - 16.00
Czwartek - 8.00 - 13.00
Piątek - 8.00 - 13.00

Wozek inwalidzki
Aktualności Przedmioty Gabinety