Witamy na oficjalnej stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Stalowej Woli

REKRUTACJA 2022

Wniosek dla kandydatów: stalowowolski.e-omikron.pl

Echa Dnia Otwartego Szkoły

tarcza perpektywy    tarcza p2     tarcza loken 

Aktualności

Rekrutacja 2022


Informacje 2022-07-21 13:54:06

Drodzy Pierwszoklasiści,

Jutro tj. 22.07.2022 r. o godz. 8.00 zostaną opublikowane wyniki rekrutacji do klasy pierwszej. Każdy kandydat może sprawdzić wyniki rekrutacji na swoim indywidualnym koncie w systemie rekrutacji "Omikron" (https://stalowowolski.e-omikron.pl) oraz w szkole na wywieszonych listach. 

Warunkiem potwierdzenia woli uczenia się w naszej szkole przez rodzica/ prawnego opiekuna jest złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie  od 22.07.2022 do 28.07.2022 r. w godz. od 8.00 do 15. 00 (parter - biblioteka szkolna).  Złożenie wymienionych dokumentów jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do szkoły. Wraz z dokumentami prosimy również o złożenie dwóch zdjęć legitymacyjnych podpisanych imieniem i nazwiskiem i klasą. Jednocześnie prosimy o pobranie i wypełnienie „Deklaracji dotyczącej woli uczestnictwa niepełnoletniego ucznia w zajęciach z religii w roku szkolnym 2022/2023”. Deklaracja jest opublikowana na stronie internetowej szkoły w zakładce O SZKOLE - Dokumenty - Dokumenty szkolne  lub dostępna będzie w punkcie rekrutacji w szkole.  Deklarację należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

Osoby, które nie zostały przyjete do szkoły mogą skladać odwołanie od w/w decyzji.

Serdecznie gratulujemy uczniom klas pierwszych uzyskanych wyników! 

Lista podręczników


Informacje 2022-07-21 13:52:22

Informujemy, że w zakładce O SZKOLE - Dokumemty - Dokumenty szkolne zostala opublikowana lista podręczników na rok szkolny 2022/23

Wykaz podręczników dla uczniów klas II-IV    2022/223

Wykaz podręczników dla uczniów I klas  2022/23 

Olimpiada Chemiczna 2022/23


Chemia 2022-07-15 08:54:39

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Olimpiady Chemicznej 2022/23 w zakładce przedmiotowej CHEMIA.

Z historii szkoły: 14 uczniów naszej szkoły wzięło udział w etapie centralnym Olimpiady Chemicznej lub Konkursu Chemicznego, a dwóch z nich uzyskało tytuły laureata.

Folder dla uczniów przygotowujących się do 69 Olimpiady Chemicznej tutaj. Równocześnie do pobrania wzory kart odpowiedzi do zadan 1-5:

karta nr 1;
karta nr 2;
karta nr 3;
karta nr 4;
karta nr 5.

Ograniczenie pracy sekretariatu szkoły


Informacje 2022-07-15 08:51:36

Informujemy, że z powodu prac porządkowych w piątek 15.07.2022 r. sekretariat szkoły będzie nieczynny. Do wtorku 19.07.2022 r. praca sekretariatu będzie ograniczona. W pilnych sprawach prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 15 842 69 45.

Gratulacje dla Absolwentów


Informacje 2022-07-15 09:01:21

Drodzy Absolwenci

Gratulujemy Wam rewelacyjnych wyników maturalnych! Zdawalność I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli wyniosła 99,5 % i tym samym osiągnęliśmy najwyższy wynik wśród stalowowolskich szkół.

Przed Wami czas rekrutacji na studia. Wierzymy, że dostaniecie się do najlepszych uczelni i na wymarzone kierunki studiów. O wynikach rekrutacji decydują przeze wszystkim wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym, a z tych aż z 7 przedmiotów tj. biologii, chemii, fizyki, geografii, WOS –u, języka angielskiego i niemieckiego uzyskaliście najwyższe wyniki w Stalowej Woli. 

 

    Zachęcamy do zapoznania się z Wynikami egzaminu maturalnego w 2022 roku , które zostały opublikowane na stronie OKE w Krakowie.

 

Trzymamy kciuki za Wasze wybory i życzymy powodzenia w dorosłym życiu

 

Wydawanie świadectw maturalnych.


Informacje 2022-07-04 12:27:36

5 lipca 2022 r. od godz. 8.30 do 14.15 na hali sportowej absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 6 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00.
Świadectwa dojrzałosći będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pisemnego upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od 5 lipca 2022 r. , absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ZIU uzyskane wyniki egzaminów maturalnych wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów. Logowanie do systemu  ZIU - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Prosimy absolwentów o wchodzenia  na halę sportową bezpośrednim wejściem od strony parkingu. W hali będą przygotowane stanowiska odbioru świadectw :

  1. klasa A,  B 
  2. klasa C, D
  3. klasa E, F
  4. klasa G oraz absolwenci z ubiegłych lat


Różnych zajęć pozalekcjnych
Uczniów
Nauczycieli
Uczestników olimpiad

Gabinet psychologiczny

Godziny pracy psychologa

Poniedziałek - 8.00 - 13.45
Wtorek - 7.45 - 13.30
Środa - 8.00 - 14.45
Czwartek - 7.45 - 12.00
Piątek - 9.00 - 13.45

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Godziny pracy gabinetu

Poniedziałek - 7.00 - 14.00
Wtorek - 7.00 - 14.00
Środa - 7.00 - 14.35
Czwartek - Piątek - tel.

Biblioteka szkolna

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek - 7.00 - 15.00
Wtorek - 7.00 - 15.00
Środa - 7.00 - 15.00
Czwartek - 7.00 - 15.00
Piątek - 7.00 - 14.30

Szkolny Ośrodek Kariery

Godziny pracy SzOK

Poniedziałek - 8.00 - 13.00
Wtorek - 8.00 - 13.00
Środa - 11.00 - 16.00
Czwartek - 8.00 - 13.00
Piątek - 8.00 - 13.00

Wozek inwalidzki
Aktualności Przedmioty Gabinety