Witamy na oficjalnej stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Stalowej Woli

Rok szkolny 2022/23 - ZACZYNAMY!

Rekrutacja 2022

Echa Dnia Otwartego Szkoły

tarcza perpektywy    tarcza p2     tarcza loken 

Aktualności

Próbna matura


Matura 2023 2022-09-26 17:56:01

Uczniowie klas maturalnych przystąpią w tym tygodniu do tzw. próbnego egzaminu maturalnego przygotowanego przez  Centralną Komisją Egzaminacyjną. Testu diagnostyczny ma pomóc w określeniu poziomu przygotowania uczniów klasy IV liceum ogólnokształcącego do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023 z:

 1. języka polskiego na poziomie podstawowym lista uczniów w salach
 2. matematyki na poziomie podstawowym lista uczniów w salach
 3. języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. lista uczniów w salach

Test diagnostyczny od 28 do 30 września br., odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. 28 września br. (środa) – język polski na poziomie podstawowym (240 minut)
 2. 29 września br.(czwartek) – matematyka na poziomie podstawowym (180 minut)
 3. 30 września br.(piątek) – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, tj. język angielski i język niemiecki.

Próbna matura będzie przeprowadzona w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu. (np. czas pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

Warto wiedzieć, że w 2023 r. egzamin maturalny w Formule 2023 z każdego przedmiotu na każdym poziomie będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie maturalnym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w roku 2023 są dostępne w prezentacji na stronie internetowej CKE.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Szczegółowe informacje o organizacji próbnej matury (listy uczniów w salach, godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminów) zostały przesłane jako wiadomość poprzez dziennik.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XLIX OLIMPIADZIE GEOGRAFICZNEJ


Geografia 2022-09-26 17:42:02

Serdecznie zapraszamy do udziału w XLIX edycji Olimpiady Geograficznej. Informator nowej edycji, plakat oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie XLIX Olimpiady Geograficznej. Podobnie jak w ubiegłych latach, uczestnicy  na I etap Olimpiady muszą napisać pracę na jeden wybrany przez siebie temat. W tym roku będziecie wybierać spośród czterech  niżej podanych tematów:

Temat A – Przekrój krajobrazowy Karta oceny pracy
Temat B – Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego Karta oceny pracy
Temat C – Analiza porównawcza dwóch gmin pod względem warunków życia ludności Karta oceny pracy
Temat D – Analiza porównawcza dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych Karta oceny pracy

Zaineresowanych udziałem w Olimpiadzie uczniów prosimy o zgłoszenie się do swojego nauczyciela geografii do 30 września. 

Olimpiada i konkursy chemiczne


Chemia 2022-09-26 17:40:17

W roku szkolnym 2022/2023 ogłoszone zostały następujące olimpiady i  konkursy chemiczne:

 1. Olimpiada Chemiczna – informacje na stronie internetowej szkoły w zakładce CHEMIA

           Udział w Olimpiadzie  jest bezpłatny.

 1. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla szkół ponadpodstawowych – organizatorem jest Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  Rejestracji uczniów danej szkoły w terminie do 14 października 2022 r. dokonuje nauczyciel chemii.

Opłata konkursowa – 25 złotych.

 1. XV Ogólnopolski Podkarpacki Konkurs Chemiczny – organizatorem jest Politechnika Rzeszowska.
  Bliższe informacje dostępne są na stronie http://www.prz.edu.pl/chemia/PKCh/
  Zgłoszenie uczniów danej szkoły w terminie do 15 października 2022 r. dokonuje nauczyciel chemii.

Opłata konkursowa – 20 złotych.

 1. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK – organizatorem jest SUWiKR.
  Bliższe informacje o konkursie i jego regulamin dostępne są na stronie http://www.alchemik.suwikr.pl/alchemik/konkurs.html
  Zgłoszenie uczniów danej szkoły w terminie do 2 grudnia 2022 r. dokonuje nauczyciel chemii.

Opłata konkursowa – 12 złotych.

 1. Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” – organizatorem jest AGH.
  Bliższe informacje o konkursie i jego regulaminie dostępne są na stronie http://www.diament.agh.edu.pl/
  Zgłoszenie uczniów danej szkoły w terminie do 19 października 2022 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Bliższych informacji o konkursach udziela p. Grażyna Świderska s. 39

GEOINFORMATYCZNA NOC BADACZY


Geografia 2022-09-23 16:49:39

W imieniu pracowników Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zachęcamy naszych uczniów, szczególnie klas realizujących rozszerzony program z geografii,  na spotkanie z geoinformatyką, która odbędzie się 30.09.2022 na platformie Zoom. Szczegóły i dane dostępowe znajdują się w załączonym TUTAJ.

46. Olimpiada Języka Niemieckiego


Informacje 2022-09-22 09:50:28

Eliminacje szkolne 46. Olimpiady Języka Niemieckiego odbędą się 4 listopada 2022 r.

Prosimy uczniów zainteresowanych udziałem w w/w olimpiadzie o zgłaszanie się do nauczycieli języka niemieckiego.

Olimpiada Artystyczna i Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności


Informacje 2022-09-22 18:27:04

Zapraszam zainteresowanych uczniów do udziału w olimpiadach ogólnopolskich: 

Olimpiada Artystyczna (sekcja historii sztuki i historia muzyki). Zgłoszenia do 10 października.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Zgłoszenia do 15 października.

Jolanta Kawa


Różnych zajęć pozalekcjnych
Uczniów
Nauczycieli
Uczestników olimpiad

Gabinet psychologiczny

Godziny pracy psychologa

Poniedziałek - 8.00 - 13.45
Wtorek - 7.45 - 13.30
Środa - 8.00 - 14.45
Czwartek - 7.45 - 12.00
Piątek - 9.00 - 13.45

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Godziny pracy gabinetu

Poniedziałek - 7.00 - 14.00
Wtorek - 7.00 - 14.00
Środa - 7.00 - 14.35
Czwartek - Piątek - tel.

Biblioteka szkolna

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek - 7.00 - 15.00
Wtorek - 7.00 - 15.00
Środa - 7.00 - 15.00
Czwartek - 7.00 - 15.00
Piątek - 7.00 - 14.30

Szkolny Ośrodek Kariery

Godziny pracy SzOK

Poniedziałek - 8.00 - 13.00
Wtorek - 8.00 - 13.00
Środa - 11.00 - 16.00
Czwartek - 8.00 - 13.00
Piątek - 8.00 - 13.00

Wozek inwalidzki
Aktualności Przedmioty Gabinety