Witamy na oficjalnej stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Stalowej Woli

UDANYCH WAKACJI

REKRUTACJA 2021

 

tarcza perpektywy    tarcza p2     tarcza loken 

Aktualności

Rekrutacja 2021


Informacje 2021-07-22 11:20:13

Drodzy Pierwszoklasiści,

W dniu dzisiejszym zostały ogłoszone wyniki rekrutacji do klasy pierwszej. Każdy kandydat może sprawdzić wyniki rekrutacji na swoim indywidualnym koncie w systemie rekrutacji "Vulcan" (https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat) oraz w szkole na wywieszonych listach. 

Warunkiem potwierdzenia woli uczenia się w naszej szkole przez rodzica/ prawnego opiekuna jest złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie  od 23.07.2021 do 30.07.2021 r. w godz. od 8.00 do 15. 00.  Złożenie wymienionych dokumentów jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do szkoły. Wraz z dokumentami prosimy również o złożenie dwóch zdjęć legitymacyjnych podpisanych imieniem i nazwiskiem i klasą. Jednocześnie prosimy o pobranie i wypełnienie „Deklaracji dotyczącej woli uczestnictwa niepełnoletniego ucznia w zajęciach z religii w roku szkolnym 2021/2022”. Deklaracja jest opublikowana na stronie internetowej szkoły w zakładce O SZKOLE - Dokumenty - Dokumenty szkolne  lub dostępna będzie w punkcie rekrutacji w szkole.  Deklarację należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

Osoby, które nie zostały przyjete do szkoły mogą skladać odwołanie od w/w decyzji.

Serdecznie gratulujemy uczniom klas pierwszych uzyskanych wyników! 

Zaktualizuj Google Chrome!


Techniczne 2021-07-18 14:04:43

Google Chrome w starszych wersjach nie jest bezpieczny. W przeglądarce wykryto lukę 0-day, a Google dodaje, że jest świadomy, iż błąd w programie jest nadal wykorzystywany przez atakujących. Trzeba zaktualizować Chrome'a, by się zabezpieczyć.

W Google Chrome znaleziono problem, a jest nim luka bezpieczeństwa oznaczona jako CVE-2021-30561 - zwraca uwagę Forbes dodając, że zagrożone mogą być 2 miliardy użytkowników. W praktyce problem dotyczy jedynie tych, którzy nie pobrali jeszcze najnowszej wersji Google Chrome, ale wbrew pozorom może to być spora grupa.

Chociaż Google Chrome aktualizuje się automatycznie, proces przebiega etapami i nie każdy dostaje aktualizację w dniu jej wydania. Warto więc zajrzeć do ustawień przeglądarki i upewnić się, że w komputerze działa najnowsze wydanie. Google Chrome 91.0.4472.164 jest już bezpieczny - poprzednie wersje przeglądarki trzeba zaktualizować.

Google Chrome ikona Google Chrome 91.0.4472.164

Matura 2021 - wyniki zdawalności!


Informacje 2021-07-09 14:54:44

Miło nam poinformować, że nasi uczniowie, absolwenci  I  Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji  Edukacji Narodowej w Stalowej Woli,  najlepiej w naszym mieście i powiecie zdali egzamin maturalny.

Okazaliśmy się najlepsi pod względem zdawalności egzaminu. Poniżej zdawalność uzyskana przez licea w Stalowej Woli i Nisku w kolejności uzyskanych wyników:

  1. I  Liceum Ogólnokształcące im. KEN              97,73 %                             

  2. Liceum Ogólnokształcące  w Nisku                     95,5 %                      

  3. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące            92,70 %                             

  4.  Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 2                  89,47 %

  5. Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 1                   63, 91 %

 

Zachęcamy do zapoznania się ze oficjalnymi wynikami na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie :

Wydawanie świadectw maturalnych


Matura 2021 2021-07-02 12:42:59

5 lipca 2021 r. od godz. 8.30 do 14.00 na hali sportowej absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 6 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00.

Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pisemnego upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od 5 lipca 2021 r. , absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ZIU uzyskane wyniki egzaminów maturalnych wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów. Logowanie do systemu ZIU  - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej,jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Prosimy o wchodzenie na halę sportową bezpośrednim wejściem od strony parkingu. W hali będą przygotowane stanowiska odbioru świadectw:

1. klasa A,  B oraz absolwenci z ubiegłych lat
2. klasa C, D, E
3.klasa F,G
4.klasa H ,I


Przypominamy, że  czekając na wejście do szkoły i podejście do stanowiska odbioru dokumentów, absolwenci muszą zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) lub  mieć zakryte usta i nos.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego


Dla ucznia 2021-06-24 07:55:40

Zapraszamy uczniów na uroczyste zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się na hali sportowej w dniu 25.06.2021 r o godz. 10.30. Podczas uroczystości będzie obowiązywać Regulamin funkcjonowania szkoły w dobie zagrożenia wirusem COVID-19 obowiązujący na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli od 1 września 2020r. AKTUALIZACJA Z DNIA 12.05.2021 r.

Uczniowie będą wchodzić na halę sportową 3 wejściami:
wejście 1 - uczniowie klas pierwszych 
wejście 2 - uczniowie klas drugich po gimnazjum ( miejsca na trybunach)
wejście 3 - uczniowie klas drugich po szkole podstawowej. 

Po krótkiej uroczystości zapraszamy uczniów na spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych

Przed uroczystościami w szkole odbędzie się Msza Św. w Bazylice Mniejszej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. o godz. 9.00.

 

Google Gmail na iOS


Techniczne 2021-06-22 08:13:35

Wiadomość dotyczy użytkowników iOS.
Aby uniknąć przerw w działaniu usługi, użytkownicy iOS muszą dokonać aktualizacji aplikacji Gmail na iOS w wersjach 6.0.10221 i 6.0.210222 przed 7 lipca 2021 r.

Co muszę zrobić?
7 lipca 2021 r. zainteresowani użytkownicy otrzymają monit z prośbą o uaktualnienie do najnowszej wersji. Jeśli nie zaakceptują najnowszej wersji, doświadczą przerwy w działaniu usługi do czasu wykonania uaktualnienia.

Można również pobrać najnowszą wersję aplikacji Gmail na iOS z Apple App Store przed 7 lipca .


Różnych zajęć pozalekcjnych
Uczniów
Nauczycieli
Uczestników olimpiad

Gabinet psychologiczny

Godziny pracy psychologa

Poniedziałek - 8.00 - 13.45
Wtorek - 7.45 - 13.30
Środa - 8.00 - 14.45
Czwartek - 7.45 - 12.00
Piątek - 9.00 - 13.45

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Godziny pracy gabinetu

Poniedziałek - 7.00 - 14.35
Wtorek - 7.00 - 14.35
Czwartek - 7.00 - 14.35
Piątek - 7.00 - 14.35

Biblioteka szkolna

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek - 7.00 - 15.00
Wtorek - 7.00 - 15.00
Środa - 7.00 - 15.00
Czwartek - 7.00 - 15.00
Piątek - 7.00 - 14.30

Szkolny Ośrodek Kariery

Godziny pracy SzOK

Poniedziałek - 8.00 - 13.00
Wtorek - 8.00 - 13.00
Środa - 11.00 - 16.00
Czwartek - 8.00 - 13.00
Piątek - 8.00 - 13.00

Wozek inwalidzki
Aktualności Przedmioty Gabinety